Aktualności

2017-07-31 Na spotkaniach i w serwisie stacja-konsultacja.pl

Obok spotkań dla mieszkańców, makiet, wspólnego rysowania na mapach i spacerów badawczych, gminy biorące udział w projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan” konsultują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego również przez serwis stacja-konsultacja.pl.

Niedawno pisaliśmy o ciekawych pomysłach gmin na konsultacje z mieszkańcami zagadnień planowania przestrzennego (informacja tutaj >>>). Uczestnicy przedsięwzięcia "Dobre konsultacje..." najpierw przygotowują we współpracy z realizatorami projektu (Federacją i Fundacją Stabilo) Indywidualne Plany Konsultacji (IPK). Plany to szczegółowo rozpisane pomysły na prowadzenie konsultacji. Po weryfikacji i akceptacji tych planów, otrzymują od nas granty na ich realizację (śr. ok. 30 tys zł. dla każdej gminy). Do końca lipca br. zawarliśmy umowy grantowe z 17 gminami.

Każda z gmin prowadzi konsultacje również z zastosowaniem narzędzi internetowych, w tym serwisu stacja-konsultacji.pl. Obecnie w serwisie komentować można miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane przez gminy Barciany, BisztynekKsiążki.

Na stacja-konsultacja mamy także coś dla mieszkańców i organizacji pozarządowych z Włocławka – Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek konsultuje właśnie kryteria i procedury wyboru projektów [tutaj >>>].