Aktualności

2017-05-31 Konsultacje z mieszkańcami przy wsparciu grantu
zdjęcie pochodzi z serwisu gryfino.pl

Spośród 26 gmin, które przystąpiły do naszego przedsięwzięcia "Dobre konsultacje, dobry plan" służącego rozwijaniu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym 11 gmin zakończyło już przygotowania do konsultacji i otrzymało od nas transzę grantu na realizację konsultacji.

Uczestnicy projektu "Dobre konsultacje..." najpierw przygotowują we współpracy z realizatorami projektu (Federacją i Fundacją Stabilo) Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) - czyli szczegółowo rozpisane pomysły na prowadzenie konsultacji. Po weryfikacji i akceptacji tych planów, otrzymują od nas granty na ich realizację (śr. ok. 30 tys zł. dla każdej gminy). Do końca maja br. umowy grantowe podpisało 11 gmin: Biały Bór, Bisztynek, Braniewo, Cedynia, Chełmża (gm. wiejska), Gryfino, Lisewo, Płużnica, Pyrzyce, Szubin, Tuchomie.

Przygotowując konsultacje każda z gmin zaplanowała własne rozwiązania i indywidualne pomysły. Do często stosowanych form konsultacji należą spotkania otwarte z mieszkańcami, których głównym elementem jest dyskusja z  wykorzystaniem map, spacery badawcze, spotkania planujące z udziałem eksperta. Każda z gmin korzysta także z portali internetowych służących konsultacjom, zwłaszcza serwisu stacja-konsultacja.pl, jak i z rozwiązań interaktywnych (np. map zamieszczonych w internecie, na których mieszkańcy mogą nanosić swoje propozycje).

Kilka przykładów działań konsultacyjnych. Każda z gmin informuje o podejmowanych działaniach konsultacyjnych na stronach internetowych: warto zerknąć jak w konsultacje planów miejscowych włączana jest młodzież w Bisztynku, jak przy makiecie konsultują zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie oraz jak w Lisewie "konsultowano w polu".

W czerwcu kolejne gminy-uczestnicy projektu "Dobre konsultacje..." przekażą swoje plany konsultacyjne do weryfikacji przez zespół ekspercki powołany w projekcie oraz podpiszą umowy grantowe. Wszyscy uczestnicy projektu podpiszą umowy i rozpoczną konsultacje do końca września br.

Szeroki opis projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" znaleźć można w zakładce internetowej >>>