Aktualności

2013-12-03 Jak organizacje tworzyły strategię województwa

Ponad miesiąc temu została przyjęta "Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020". Federacja włączyła się bardzo aktywnie w starania o wysłuchanie głosu organizacji pozarządowych przy tworzeniu dokumentu, jak i o uwzględnienie propozycji NGO do Strategii. Na ile działania te okazały się skuteczne?

Strategia stanowi podstawę dla m.in. przygotowania konsultowanego właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, który opisze kujawsko-pomorskie koncepcje wykorzystania wsparcia unijnego (ponad 1,8 mld euro).

Podsumowanie, a dokładniej historię i efekty starań organizacji zrzeszonych w Federacji na rzecz udziału pozarządówek w procesie powstawania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku” opisuje krótki materiał w formie raportu przygotowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Zestawione w raporcie zdarzenia to głównie opis starań o uwzględnienie organizacji pozarządowych w tworzeniu Strategii, dalej wypracowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu metody promocji postulatów NGO oraz udział i skuteczność organizacji w konsultacjach korespondencyjnych. Raport analizuje uwagi Federacji do Strategii i wskazuje, które z tych postulatów zostały przyjęte i co ich przyjęcie może oznaczać dla działań NGO w przyszłości.

Publikacja (dostępna w wersji on-line tutaj >>>) powstała w ramach działań monitoringowych Federacji i jest kolejnym z raportów federacyjnego „Biura Monitoringu”.