Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w procesie powstawania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku”. Raport jest przykładem działań, które wymagały „silnego głosu” Federacji oraz przykładem na wykorzystanie wsparcia prawnego w działaniach monitoringowych i strażniczych.

Pobierz: Raport „Monitoring powstawania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie” [marzec 2014]

Załączniki do raportu:

1. Wniosek organizacji pozarządowych do zarządu powiatu o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]
2. Uchwała Rady Powiatu ws. trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]
3. Karta zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]
4.Karta do głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]
5.Uchwała Zarządu Powiatu ws. wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]
6.Uchwała Rady Powiatu ws. wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Radziejowie w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]
7.Uchwała Zarządu Powiatu ws. powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie [Zobacz >>>]