Aktualności

2018-02-07 Granty dla gmin na konsultacje z mieszkańcami (rekrutacja)
Photo by Sam LeVan, freeimages.com

Od dziś do końca lutego br. prowadzimy rekrutację gmin do udziału w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan". To dodatkowy nabór do projektu. Uczestnikom (gminom) zapewniamy granty na konsultacje społeczne, które pomożemy przygotować i wdrożyć. W projekcie bierze już udział 25 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego - wszyscy uczestnicy realizują konsultacje wykorzystując środki grantu.

Gminy wyłonione w procesie rekrutacji wraz z ekspertami Federacji i  Fundacji Stabilo (Partnera przedsięwzięcia) przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji gminom zakwalifikowanym do projektu. Wykorzystanie grantu, czyli przeprowadzenie konsultacji, odbędzie się w 2018 roku.

Wszystkie informacje o projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" zebraliśmy w zakładce "Partycypacja w planowaniu". Zamieściliśmy w niej także procedury projektu, opisujące jego przebieg, cel i wymagania. O przykładach działań finansowanych z grantu można przeczytać w informacji "Konsultacje z mieszkańcami przy wsparciu grantu", a o Forum Konsultacyjnym, czyli spotkaniach sieciujących dla uczestników w informacji "Konsultacje społeczne i planowanie przestrzenne".

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz formularzem aplikacyjnym:

Regulamin rekrutacji do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (dodatkowy nabór) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja edytowalna .docx) >>>

Projekt został wspólnie przygotowany i  jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z  dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną. Projekt jest jednym z siedmiu projektów spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

Realizacja projektu trwa od kwietnia 2016 roku. Dotychczas przystąpiło do niego 25 gmin ze wszystkich czterech województwa objętych działaniami projektu (województwo kujawsko-pomorskie, województwo pomorskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo zachodniopomorskie). Obecnie większość z uczestników realizuje lub kończy realizację konsultacji w oparciu o wsparcie finansowe z grantu uzyskanego z projektu. Mapka prezentująca wszystkich uczestników znajduje się poniżej, a ich zestawienie w pliku >>>.