Aktualności

2021-12-04 Forum Dobrego Prawa na wyjeździe

Dbanie o dawkę adrenaliny, niewyzyskiwanie entuzjazmu i potencjał do sukcesji – to wybrane z ważnych zagadnień budowania organizacji typu think-tank, o których opowiadał jeden z prelegentów naszego Forum Dobrego Prawa zorganizowanego w dn. 2-3 grudnia br.

Forum Dobrego Prawa to nasza pozarządowa grupa zajmująca się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje.

Ostatnie spotkanie Forum zorganizowane na początku grudnia br. w Ciechocinku pozwoliło na omówienie zagadnień związanych z zasadami tworzenia oceny skutków regulacji (szkolenie poprowadził prof. Maciej Serowaniec), wykorzystaniem narzędzi i technik badań społecznych w rzecznictwie interesów NGO (tę część prowadził dla nas dr Wojciech Goszczyński), a także na spotkania z dwoma organizacjami typu think – Klubem Jagiellońskim reprezentowanym przez Piotra Trudnowskiego oraz Przedstawicielstwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej z Gruzji, której działalność na rzecz partycypacji obywatelskiej przybliżył Volodymir Abramiuk.

Podczas spotkań dyskutowaliśmy jak opowiadać o ważnych sprawach publicznych „językiem oceny wpływu”, jak pracować z badaczami w trakcie zlecania i realizacji badań społecznych, a także o tym na jakich zasadach budować polską organizację ekspercką oraz jakie dobre praktyki płyną z doświadczeń budowania sieci rzeczników w Gruzji.

Kolejne spotkanie Forum planowane jest na koniec I kwartału 2022 roku. A o bieżących sprawach o które zabiegają uczestniczki i uczestnicy Forum przeczytacie tutaj >>.