Aktualności

2024-01-25 Co robiliśmy dla Was i z Wami w 2023 roku (część II)

Federacja to sieć współpracy organizacji pozarządowych. Dlatego duża część naszej aktywności to tworzenie przestrzeni do spotkań, budowania relacji, ale też do rozwijania organizacji i osób w nich aktywnych.

W Federacji obowiązuje (kolejny) Plan strategiczny, czyli spisany pomysł na działania Federacji między 2022 a 2026 rokiem. Wśród elementów Planu, które przeprowadziliśmy w 2023 roku było m.in. przygotowanie kampanii upowszechniającej organizacje członkowskie i Federację, uruchomienie, po siedmioletniej przerwie, kolejnej edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona” oraz sfinansowanie w naszych organizacjach członkowskich "samooceny działalności" według pomysłu stworzonego w Federacji. To również w związku ze wspólnymi planami przeprowadziliśmy dla kadr organizacji należących do Federacji trzydniowy warsztat o zarządzaniu finansami w NGOdwudniowe szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dwie zagraniczne wizyty studyjne w ramach współpracy ponadnarodowej – obie w Hiszpanii, w październiku w Pampeluniew listopadzie w Barcelonie.

Co miesiąc spotykamy się „zdalnie” w grupie zainteresowanych społeczników z organizacji członkowskich by rozmawiać o funduszach na działania organizacji (unijnych, krajowych, nowych programach), a efektem tych spotkań są m.in. konkretne uwagi zgłaszane przez nas w konsultacjach regulaminów konkursów, czy wspólny projekt przygotowany w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Staramy się także upowszechniać wartość i wyniki sieciowania organizacji III sektora wśród fundacji i stowarzyszeń aktywnych w województwie. Dlatego zrealizowaliśmy m.in. spotkania o sieciowaniu NGO w Bydgoszczy, w Nakle nad Notecią, we Włocławku i w Żninie. No i dzielimy się naszymi pomysłami i rozwiązaniami w zakresie budowania wspólnoty w organizacjach, m.in. organizując warsztaty dla III sektora.

Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach!

  Działania Federacji w latach 2022-24
dofinansowane z Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny