Aktualności

2023-08-28 Szkolenie: Finanse dla niefinansistów z NGO

O tym jak prowadzić finanse organizacji nie będąc księgową... reprezentantki i reprezentantów naszych organizacji członkowskich zapraszamy na szkolenie poświęcone zarządzaniu finansowemu w organizacjach pozarządowych - szkolenie adresowane jest do osób prowadzących organizacje.

Podczas trzech dni szkolenia - 15-16.09. oraz 07.10.2023 - rozmawiać będziemy m.in. o strukturze i funkcjach bilansu oraz rachunku zysków i strat, metodach analizy kosztów i przepływów pieniądza w organizacji, zasadach analizy sprawozdania finansowego, środkach trwałych, zasadach budżetowania i controllingu. Udział w wydarzeniu, które odbędzie się w Toruniu w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży jest bezpłatny - zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy na kawę i obiad oraz miejsce parkingowe.

Program trzydniowego szkolenia >>

Wydarzenie jest jedną z naszych propozycji dla organizacji członkowskich i wynika ze "Strategii rozwoju Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2022-2026".

Udział jest nieodpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez formularz konfeo.com.

 

 


Działania Federacji w latach 2022-24
dofinansowane z Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny