Aktualności

2023-10-22 Certyfikacja organizacji 2023/2024 - zapraszamy do udziału!

No i stało się! Po sześcioletniej przerwie powracamy do certyfikacji organizacji pozarządowych, czyli wyróżniania organizacji z naszego województwa znakiem "Organizacja sprawdzona". Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem z innymi organizacjami III sektora!

Certyfikacja "Organizacja sprawdzona" to pomysł na wyróżnienie i promowanie organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które realizując cele statutowe dbają o wysoką jakość podejmowanych działań, aktywnie włączają się w działania na rzecz lokalnych społeczności, podejmują współpracę z partnerami pozarządowymi i z innych sektorów, jednocześnie nie tracąc „ducha społecznikowskiego”. Pomysł wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przede wszystkim godne poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest tym bardziej wyjątkowe, że ma charakter „wyróżnienia sektorowego”, tzn. jest przyznawane „organizacjom przez organizacje”. Między 2012 a 2017 rokiem przeprowadziliśmy cztery edycje certyfikacji wyróżniając ponad 20 organizacji. W publikacja „Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści” znajdziecie bliższe informacje o tych doświadczeniach.

W tym roku powracamy do idei certyfikacji - poszukujemy organizacji, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem, ale też zweryfikować jakość i sposób prowadzenia działalności. Przygotowaliśmy wyróżnienia dla laureatów certyfikacji, w tym nagrody pieniężne, a dla uczestników procesu środki finansowe na wsparcie ich działań rozwojowych. O wyróżnienie mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń i kluby sportowe wpisane do rejestru właściwego starosty.

Procedura przyznawania certyfikatu jest nieskomplikowana: organizacje zainteresowane uzyskaniem certyfikatu zobowiązane są wypełnić on-line "Część A ankiety certyfikatu - wizytówka organizacji" dostępną tutaj: certyfikacja.webankieta.pl. Ta część ankiety to krótki opis działalności organizacji. Z organizacjami, które prześlą zgłoszenia kontaktujemy się, aby umówić spotkanie przedstawicieli Kapituły Certyfikatu w siedzibie organizacji. I wówczas, podczas spotkania, wykorzystywana będzie "Część B ankiety" (plik z formularzem tutaj>>). Dogodny termin spotkania ustalamy indywidualnie z każdą z organizacji. Decyzję o wyróżnieniu organizacji podejmuje Kapitału Certyfikatu, a laureatów ogłosimy na spotkaniu NGO w I kwartale 2024 roku.

W tym materiale zebraliśmy główne informacje o procedurze certyfikacji >>, a tutaj znajdziecie regulamin i wzory formularzy.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

  Działania Federacji w latach 2022-24
dofinansowane z Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny