Aktualności

2020-05-14 10 lat od rejestracji Federacji

Na 2020 rok zaplanowaliśmy kilka działań związanych z jubileuszem 10-lecia Federacji. Wśród nich są przedsięwzięcia służące podsumowaniu aktywności Federacji, są działania dla organizacji członkowskich i sektora pozarządowego w regionie, są także zupełnie nowe pomysły i inicjatywy.

Chyba każdej organizacji pozarządowej trudno jest określić dokładną datę od kiedy działa - czy jest to dzień, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy? A może dzień, w którym podzieliliśmy między siebie funkcje i zadania? A może jednak dzień wpisania do KRS? U nas pomysł dla powstania organizacji zrzeszającej inne organizacje pojawił się raz, drugi, trzeci. W grupie 9 organizacji-założycielskich potrzebowaliśmy kilku... lat aby podjąć decyzję o stworzeniu Federacji. W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje informacja, że Federacja została wpisana do rejestru 14 maja 2010 roku. My dowiedzieliśmy się o tej decyzji KRS 21 maja 2010 roku (tak pisaliśmy o tym wówczas >>). Jednak jako datę „powstania” powinniśmy przyjąć 21 stycznia 2010 roku, gdy odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Federacji. Ta wielość dat i wątpliwości, która z  nich jest "tą właściwą" powoduje, że tym chętniej przez cały bieżący rok podejmujemy aktywności związane z naszymi urodzinami.

To właśnie z okazji 10-lecia przygotowaliśmy trzy filmy o Federacji. Pierwszy z filmów dotyczy współpracy organizacji pozarządowych w formie sieci/związku organizacji oraz opowiada o korzyściach z przynależności do Federacji (wersję skróconą i pełną filmu można obejrzeć tutaj >>). Drugi film postanowiliśmy poświęcić zagadnieniu „rzecznictwa interesów sektora pozarządowego”, bowiem rzecznictwo należy do aktywności wpisanych w statut Federacji i przez Federację konsekwentnie realizowanych (obejrzeć można go tutaj >>). A trzeci opublikujemy w najbliższą niedzielę, 17 maja br. Mowa w nim o samej organizacji, zasadach jej działania i inicjatywach.

Z okazji 10-lecia zorganizowaliśmy konkurs na „granty jubileuszowe” (tutaj więcej informacji >>), w którym co najmniej 16 organizacji pozarządowych z województwa otrzyma środki na inicjatywy związane pośrednio z celami statutowymi Federacji. Przed nami jeszcze przygotowanie publikacji podsumowującej działalność Federacji, impreza urodzinowa jesienią i kilka mniej spektakularnych działań skierowanych do organizacji członkowskich. Chcemy też rozpocząć kampanię fundraisingową, nad którą pracowaliśmy w minionych latach, ale jak dotąd nie udało się nam jej uruchomić. Jubileusz jest dobrą okazją do podjęcia decydującej próby! Również w tym roku rozpoczniemy działania z zakresu współpracy międzynarodowej – jest to dla nas zupełnie nowy obszar aktywności, a łączy się on z jedynym spośród naszych celów statutowych, w którym nie prowadzimy stałej aktywności. W końcu 10 urodziny to świetny czas by śmielej iść w przyszłość.