Aktualności

2020-02-29 O co chodzi z tym „rzecznictwem” (drugi film o Federacji)

Zachęty do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, albo do „rzecznikowania” w sprawach sektora pozarządowego, albo wreszcie do partycypacji obywatelskiej płyną do organizacji pozarządowych ze wszystkich stron. Również z Federacji. Dlaczego w Federacji zajmujemy się tymi kwestiami i co z nich wynika staramy się opowiedzieć w filmie o naszej działalności.

Na przełomie 2019 i 2020 roku powstały filmy opowiadające o działaniach Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. A precyzyjniej mówiąc, to przedstawiciele organizacji członkowskich opowiadają o Federacji. Pierwszy z filmów dotyczy współpracy organizacji pozarządowych w formie sieci/związku organizacji oraz o korzyściach z przynależności do Federacji (wersję skróconą i pełną filmu można obejrzeć tutaj >>). Drugi film postanowiliśmy poświęcić zagadnieniu „rzecznictwa interesów sektora pozarządowego” - rzecznictwo należy do aktywności wpisanych w statut Federacji i przez Federację konsekwentnie realizowanych.

Krótsza wersja filmu o aktywności rzeczniczej Federacji:

 


Nasza aktywność w obszarze partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych dotyczy nie tylko udziału w konsultacjach dokumentów (przykład >> lub inny przykład >>), ale także realizacji spotkań i innych form bezpośredniej wymiany zdań i dyskusji (przykład >>inny przykład >>), czy też zaangażowania w zespołach roboczych lub gremiach opiniodawczo-doradczych (lista zespołów >>) i realizacji działań w strukturze tych zespołów (przykład >>drugi przykład >>). Mamy też spore doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wsparcia dla organizacji pozarządowych, które chcą włączyć się w projektowanie i w zmiany przepisów prawnych (bliższy opis tutaj >>), jak też we współpracy z samorządami lokalnymi, którym przekazujemy wsparcie doradcze i granty na realizację konsultacji społecznych (informacje tutaj >>).

Pełna wersja filmu o aktywności rzeczniczej Federacji:


Zapraszamy 
do śledzenia nas na Facebooku i na kanale na Youtube. Niebawem zamieścimy kolejne z przygotowanych filmów i chcemy podzielić się nimi ze wszystkimi zainteresowanymi działalnością społeczną i rozwojem III sektora.