Aktualności

2016-06-20 Zmiana w Zarządzie Federacji

Od dzisiaj Zarząd Federacji pracuje w nowym składzie. Do Zarządu dołączył Andrzej Maczassek, reprezentujący w Federacji Stowarzyszenie "Jestem".

Zmiana składu Zarządu Federacji wynika z rezygnacji z funkcji wiceprezesa Zarządu, Łukasza Broniszewskiego (Fundacja Stabilo), który pracował w zarządzie w ramach kolejnych kadencji, nieprzerwanie od 2010 roku, tj. od czasu powstania Federacji.
Skład Zarządu Federacji został uzupełniony zgodnie z §31. Statutu Federacji, który pozwala na kooptację członka Zarządu "w przypadku ustąpienia członka Zarządu w toku kadencji". Uchwała Zarządu "w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków."

Skład organów Federacji dostępny jest tutaj >>>