Zgodnie ze Statutem, Władze Federacji to Walne Zebranie Członków, na którym każda z organizacji reprezentowana jest przez jednego przedstawiciela i ma jeden głos, Zarząd Federacji oraz Komisja Rewizyjna Federacja.

Zarząd Federacji
Prezes Zarządu: Jan M. Grabowski (Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego)
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Maczassek (Stowarzyszenie "Jestem")

Komisja Rewizyjna
Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie Subicere)
Małgorzata Kowalska (CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)
Zenon Rumiński (Stowarzyszenie Serce za serce)