Zgodnie ze Statutem, Władze Federacji to Walne Zebranie Członków, na którym każda z organizacji reprezentowana jest przez jednego przedstawiciela i ma jeden głos, Zarząd Federacji oraz Komisja Rewizyjna Federacja.

Zarząd Federacji
Prezes Zarządu: Jan M. Grabowski (
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Wysocka (
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego)
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Maczassek (
Stowarzyszenie "Jestem")

Komisja Rewizyjna
Joanna Danicka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (
CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)
Tomasz Dominiak (KS
 ZRYW Radziejów)
Zenon Rumiński (
Stowarzyszenie Serce za serce)