Aktualności

2014-09-04 Wspólny głos do programu współpracy

Czy organizacje pozarządowe mogą wypracować wspólne propozycje do programu współpracy województwa z NGO? Pierwsze podejście zrobione!

Do biura współpracy z organizacjami pozarządowymi urzędu marszałkowskiego trafiło wczoraj równo 20 propozycji organizacji pozarządowych z regionu dotyczących przyszłorocznego programu współpracy z NGO. Skąd „się wzięły”? – Szukaliśmy sposobu, aby wypracować wspólnie w III sektorze propozycje dotyczące współpracy z samorządem województwa – opowiada Jan M. Grabowski z Federacji. – Z pewnością nie możemy powiedzieć, że to co powstało jest głosem wszystkich NGO, ale ponad 40 organizacji i blisko 70 osób, które zaangażowało się we wspólne ustalenia to mocny głos – podkreśla.

Federacja, wspólnie z Biurem Współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, zorganizowała pierwsze spotkanie na temat programu w czerwcu br. (pisaliśmy o nim tutaj >>>). Zebrano wówczas 28 propozycji rozwiązań, które uczestnicy uznali za ważne do uwzględnienia w programie współpracy. Propozycje te (każda z uzasadnieniem i wskazaniem efektu jej wprowadzenia) trafiły do serwisu www.stacja-konsultacja.pl i przez ponad miesiąc użytkownicy serwisu mogli je komentować. Pojawiły się i opinie pozytywne wobec konkretnych rozwiązań, ale też głosy krytyczne wobec innych. W sumie 53 wypowiedzi internautów.
Propozycje i komentarze zebrane w jednym materiale zaprezentowane zostały na ubiegłotygodniowym spotkaniu dla NGO (ponownie zorganizowanym przez Biuro Współpracy i Federację). Na spotkaniu uczestnicy podzielili się na cztery grupy tematyczne i dyskutowali nad konkretnymi pomysłami i oceniali ich jakość i zasadność. Nierzadko doprecyzowywali konkretne rozwiązania. W poszczególnych grupach aktywni byli także przedstawiciele departamentów urzędu marszałkowskiego. Ostatecznie zebrano 20 propozycji, które uczestnicy wspólnie uznali za ważne dla współpracy i III sektora. Materiał został oficjalnie przekazany do Biura Współpracy.

Wśród zgłoszonych propozycji są m.in. te dotyczące konieczności uwzględnienia w konkursach ofert kolejnych zadań (jak umożliwienie realizacji ofert skierowanych wyłącznie na wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych), znaczne rozwinięcie tzw. współpracy pozafinansowej (np. w zakresie wspólnych działań na rzecz przekazywania 1% organizacjom z regionu) czy usprawnienia organizacyjne w konkursach (np. rozpoczęcie prac nad modelem „jednego okienka” dla konkursów ofert). – Mimo szumnej nazwy „program współpracy” dokument ten powinien mieć praktyczny wymiar, czyli musimy go traktować jako nic innego tylko plan wspólnych działań – wyjaśnia Jan M. Grabowski. – Dlatego wśród propozycji są też takie, które zakładają, że np. zaczniemy nad jakimś wątkiem się zastanawiać, szukać rozwiązań, dyskutować szanse i zagrożenia.

Propozycje dostępne są w jednym opracowaniu (kliknij tutaj >>>), a kilka zdjęć ze spotkania zamieszczamy poniżej:

 Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.