Aktualności

2019-09-23 To działa! Grant od NGO na konsultacje społeczne
photo by www.82-200.pl

Kołczygłowy, Kwidzyn i Malbork to trzy miejscowości, w których trwają już konsultacje społeczne realizowane dzięki grantowi, który przekazaliśmy gminom na efektywne rozmowy z mieszkańcami. Grant to wsparcie finansowe dla tych samorządów, które przygotowały zespół pracowników do konsultacji i opracowały indywidualny plan konsultacji w obszarze planowania przestrzennego. Teraz stosują różne formy kontaktu i rozmowy, aby wspólnie z mieszkańcami opracować dokumenty planistyczne.

Granty to element projektu Federacji "Planowanie z mieszkańcami", do którego przystąpiło 30 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Spośród zrekrutowanych trzy gminy prowadzą już aktywne formy konsultacji w oparciu o grant, kolejne dwie podpisały umowy grantowe i przygotowują się do konsultacji, a następne 16 gmin uczestniczy w indywidualnych procesach opracowania planu konsultacji.

Na czym polega udział w projekcie? Kilkuosobowy zespół pracowników gminy, który podjął się przygotowania i przeprowadzenia konsultacji konkretnego dokumentu planistycznego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), bierze udział w kilku spotkaniach służących przygotowaniu planu tych konsultacji - od spotkania wprowadzającego, przez dwudniowy warsztat, po spotkanie podsumowujące. Wynikiem tej aktywności jest gotowy Indywidualny Plan Konsultacji ze wskazaniem przebiegu, technik i narzędzi konsultacyjnych, jak i harmonogramu i budżetu konsultacji. Plan jest oceniany przez powołanych w Federacji ekspertów i gmina otrzymuje na realizację konsultacji grant od Federacji. Realizując konsultacje, gmina sporządza raporty z ich realizacji, podsumowując doświadczenia i zdobywając nowe kompetencje.

W miejscowościach, w których trwają już konsultacje stosowane są różne rozwiązania służące pozyskiwaniu głosów i opinii mieszkańców i uzgadanianiu stanowisk. W Kołczygłowach czynny jest punkt konsultacyjny, który działał m.in. podczas dożynek gminnych, w Kwidzynie odbyły się spotkania eksperckie - jedno dla przedstawicieli instytucji uzgadniających i opiniujących projekty planów miejscowych (energetyka, PGNiG, PEC, nadleśnictwo, GDDKiA), drugie dla przedsiębiorców, a trzecie dla organizacji pozarządowych, których domeną działalności są sport lub ekologia. Natomiast w Malborku zorganizowane zostało m.in. spotkanie dyskusyjne połączone z tzw. spacerem badawczym służącym możliwości dyskusji "w plenerze", na obszarze którego dotyczy przygotowywany plan miejscowy.

Plakat informacyjny z Malborka, www.malbork.pl
Plakat informacyjny z Malborka, www.malbork.pl
Plakat informacyjny z Kołczygłów, www.kolczyglowy.pl
Plakat informacyjny z Kołczygłów, www.kolczyglowy.pl
Plakat informacyjny z Kwidzyna, www.kwidzyn.pl
Plakat informacyjny z Kwidzyna, www.kwidzyn.pl