Aktualności

2015-06-16 SzOOP 2014-2020 - konsultacje tylko do 30 czerwca

Jakie działania i projekty będą wspierane ze środków europejskich w naszym województwie? Do jakich adresatów będą mogły być kierowane przedsięwzięcia? Kto będzie mógł składać wnioski? W jakich obszarach projektodawcą będą organizacje pozarządowe?

Odpowiedzi na te pytania zawarte są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP). Dokument, zgodnie z nazwą, uszczegółowia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. SzOOP jest podstawą ogłaszanych konkursów i dystrybucji środków europejskich.

Do 30 czerwca 2015 roku trwają konsultacje społeczne dokumentu, a to oznacza, że każda osoba zainteresowana lub podmiot może przesłać swoją opinię lub propozycję wraz z uzasadnieniem i wpłynąć tym samym na kształt dokumentu, który reguluje dystrybucję środków europejskich w najbliższych latach.

- To niezwykle istotny dokument, dlatego już od kilku miesięcy prowadzimy dyskusje nad jego kształtem z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - mówi Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. - Jeszcze tylko przez najbliższe dwa tygodnie możemy proponować rozwiązania, przesyłać opinie - warto skorzystać z tego zaproszenia. SzOOP udostępniamy na naszej platformie konsultacyjnej stacja-konsultacja.pl - można na niej komentować poszczególne strony dokumentu, a na końcu wygenerować zestawienie swoich opinii.

O spotkaniach Federacji z Urzędem Marszałkowskim w sprawie SzOOP pisaliśmy na naszej stronie internetowej (o spotkaniu w marcu - tutaj>>>, o spotkaniu w maju 2015 roku - tutaj>>>).