Aktualności

2018-04-30 Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa członkiem Federacji

Grupa organizacji członkowskich Federacji powiększyła się - od kwietnia br. członkiem Federacji jest Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa, prężnie rozwijająca się organizacja, która w grudniu 2017 roku otrzymała certyfikat "Organizacja sprawdzona".

Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa powstało w lipcu 2014 roku pod nazwą „Kreatywni”. Głównym celem było wówczas wspieranie zespołu tanecznego. Pod obecną nazwą Stowarzyszenie działa od listopada 2015 roku, a z kolei w listopadzie 2016 roku uzyskało status OPP. Działalność Stowarzyszenia skupia się głównie na wspieraniu dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich talentów i pasji. Wszystkie osoby działające w strukturach Stowarzyszenia pracują w formie wolontariatu. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami i grupami działającymi na terenie Rypina i okolic, wzajemnie wspierając i inicjując różne akcje społeczne. Wielkim sukcesem okazał się wydany wspólnie w 2016 roku z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej album „Rypin w starej fotografii” – „Krajobraz Miasta”.

Stowarzyszenie wspiera działalność rypińskich klubów sportowych: Klubu Pływackiego Sejwal, Klubu Cykliści Rypin oraz Dziecięcej Grupy Estradowej, organizując zawody sportowe, warsztaty tematyczne oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Pod szyldem Stowarzyszenia działa lokalna sekcja szachowa dla najmłodszych mieszkańców Rypina. Działalność Stowarzyszenia obejmuje też grupę wsparcia „Muszla Jakuba” dla osób współuzależnionych. Grupa ta wpisuje się w strukturę działalności statutowej oraz działalności wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Skupia osoby które potrzebują wsparcia, ale też zrozumienia. Stowarzyszenie organizuje wiele imprez, jak „Rypińskie Targi Talentów” i zbiórek publicznych „Podziel się sercem, podaruj zabawkę”, „Podziel się czekoladką”, w które chętnie angażują się zaprzyjaźnione grupy dzieci i młodzieży. Celem działań jest budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa i „zarażanie” wolontariatem. W grudniu 2017 roku Stowarzyszenie zostało laueratem certyfikatu "Organizacja sprawdzona" (więcej informacji o certyfikacji >>).

Wraz z przystąpiem Stowarzyszenia "Inicjatywa" Federacja liczy 32 organizacje członkowskie.