Aktualności

2017-12-06 Certyfikaty dla sprawdzonych organizacji - ogłosiliśmy laureatów

W tegorocznej, czwartej już odsłonie certyfikacji „Organizacja sprawdzona” Kapituła certyfikatu wyróżniła sześć organizacji pozarządowych z regionu. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.

Laureatami IV edycji certyfikatu zostały: Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa” z Rypina, Fundacja Stabilo z Torunia, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" z Torunia, Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód z Torunia, Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "Vladislawia" z  Włocławka oraz Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Eurointegracja" z  Włocławka.

Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu. Natomiast otrzymanie wyróżnienia jest warunkowane spełnianiem przez organizację konkretnych standardów związanych z zarządzaniem, transparentnością i jakością podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem. Spełnianie tych standardów jest weryfikowane przez Kapitułę podczas indywidualnych spotkań z aplikującymi podmiotami. Podczas spotkań podejmowane są różnorodne kwestie - od tego jak organizacja współpracuje z wolontariuszami, przez pytania o to czy sama dokonuje oceny swoich działań i wyciąga z niej wnioski, aż po aktywność w dyskusjach publicznych. Więcej o certyfikacji, jej zasadach i przebiegu można przeczytać tutaj >>.

Certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznawany jest na dwa lata. Po tym okresie Kapituła Certyfikatu może odnowić organizacjom certyfikat po zweryfikowaniu czy poszczególne stowarzyszenia i fundacje nadal spełniają wymagania certyfikacji (certyfikat ważny jest do podjęcia decyzji przez Kapitułę o jego przedłużeniu). W 2017 roku Kapituła certyfikatu przedłużyła ważność certyfikatu 16 organizacjom – tym samym, grupa certyfikowanych kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych to 22 podmioty. O laureatach poszczególnych edycji piszemy tutaj >>.

Konferencja, podczas której ogłoszone zostały wyniki IV edycji certyfikatu – zorganizowana w Toruniu, 5 grudnia br. przez Federację – zgromadziła blisko 100 przedstawicieli kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konferencji, kolejne dostępne są na profilu Federacji na Facebooku (kliknij tutaj >>>). Niebawem opublikujemy elektroniczną wersję publikacji prezentującej wszystkie organizacje wyróżnione dotychczas certyfikatem.

Certyfikat dla Rypińskiego Stowarzyszenia "Inicjatywa"
Certyfikat dla Rypińskiego Stowarzyszenia "Inicjatywa"
Certyfikat dla Fundacji Stabilo (Toruń)
Certyfikat dla Fundacji Stabilo (Toruń)
Certyfikat dla Towarzystwa "Powrót z U" (Toruń)
Certyfikat dla Towarzystwa "Powrót z U" (Toruń)
Certyfikat dla Centrum Planowania Przygód (Toruń)
Certyfikat dla Centrum Planowania Przygód (Toruń)
Certyfikat dla Fundacji "Vladislawia" (Włocławek)
Certyfikat dla Fundacji "Vladislawia" (Włocławek)
Certyfikat dla Stowarzyszenia "Eurointegracja" (Włocławek)
Certyfikat dla Stowarzyszenia "Eurointegracja" (Włocławek)

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.