Aktualności

2019-01-07 Rozeznanie rynku: Zespół Ekspercki (1/2.19/2019)
Photo by Jim Frech, freeimages.com

Przed zaangażowaniem Zespołu Eksperckiego w naszym projekcie "Planowanie z mieszkańcami" ogłaszamy nabór ofert służący ustaleniu ceny wynagrodzenia za pracę w Zespole Eksperckim.

Od dzisiaj, 07. stycznia 2019 do wtorku 15 stycznia 2019 roku prowadzimy rozeznanie rynku, które ma na celu potwierdzenie, jaka jest cena zaangażowania w Zespole Eksperckim. Zachęcamy do składania ofert!

Czym jest Zespół Ekspercki projektu "Planowanie z mieszkańcami"? To 10-osobowa grupa osób, która spotka się w Toruniu na łącznie 20 spotkaniach roboczych (między styczniem 2019 roku a grudniem 2021 roku), z których każde trwa 4 godziny zegarowe. Zadania Zespołu to:
* zaplanowanie charakteru i harmonogramu spotkań informacyjnych w czterech województwach objętych projektem „Planowanie z mieszkańcami;
* ustalenie ostatecznej wersji metodologii naboru gmin do projektu;
* opracowanie formularza zgłoszeniowego do projektu i wyłonienie gmin do projektu w oparciu o metodologię wyboru gmin do projektu i procedury projektu;
* weryfikacja, ocena i akceptacja do realizacji Indywidualnych Planów Konsultacji składanych przez gminy uczestniczące projektem zgodnie z założeniami i procedurami projektu;
* weryfikacja, ocena i akceptacja raportów z realizacji Indywidualnych Planów Konsultacji składanych przez gminy objęte projektem zgodnie z założeniami i procedurami projektu.

Prosimy o składanie ofert/wycen tyt. udziału w jednej godzinie spotkania Zespołu. Prosimy o przesyłanie ww. ofert mailem na adres: federacja@federacja-ngo.pl w terminie do 15 stycznia 2019 roku. Wraz z wyceną prosimy o przesłanie (w treści maila) klauzuli: Oświadczam, że posiadam co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze planowania przestrzennego i/lub konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.


Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. rozeznania rynku 1/2.19/2019 (z 17 stycznia 2019 roku)

W trakcie trwania naboru ocen/wycen do Zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty.