Aktualności

2017-05-09 Reprezentują czy nie reprezentują? O Komitecie Monitorującym RPO
Photo by Michael Manger, freeimages.com

W Komitecie Monitorującym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 wśród 50 członków (i 50 ich zastępców) jest także 5 par (członek-zastępca) z organizacji pozarządowych. W minionym roku Komitet spotykał się 9 razy, a jego członkowie brali także udział w pracy 7 grup roboczych.

Komitet podsumował swoją ubiegłoroczną działalność - jednym z jego elementów jest coraz bardziej rozbudowany rejestr uchwał Komitetu, które przede wszystkim dotyczą kryteriów do poszczególnych konkursów RPO (Komitet jest jedynym gremium przyjmującym i zmieniającym kryteria konkursów). Z rejestrem uchwał (od czasu powołania Komitetu w kwietniu 2015 do kwietnia 2017) można zapoznać się tutaj (kliknij >>), a harmonogram prac KM za 2016 zamieściliśmy tutaj (kliknij >>).

Elementem podsumowującym aktywność Komitetu jest także statystyka obecności jego członków na posiedzeniach. Publikujemy takie zestawienie, przygotowane przez sekretariat Komitetu, w części dotyczącej reprezentantów spoza administracji publicznej, w  tym z organizacji pozarządowych (tutaj >>>).

Przypomnijmy, że w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego sektor pozarządowy reprezentowany jest przez pięć tzw. „par” (członek Komitetu i zastępca członku Komitetu): dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. Jedną z tych par tworzą Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia). Drugą ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska – Zbigniew Szcześniak i Monika Krauze (oboje ze Stowarzyszenia TILIA z Torunia), (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i  niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku) oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego).

Zaangażowanie przedstawicieli Federacji i organizacji związanych z Federacją w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w 2016 roku to kilka działań dot. przede wszystkim szerszej dostępności funduszy dla NGO i uproszczeń w realizacji projektów – zainicjowaliśmy m.in. otwartą dyskusję nad uproszczeniami w funkcjonowaniu Generatora wniosków, zaproponowaliśmy zmiany w systemie wdrażania funduszy, włączyliśmy się w Forum ds. uproszczeń funduszy przy Ministrze Rozwoju. Istotnym działaniem, w które włączyło się wiele NGO było także promowanie zmian w konkursach, zwłaszcza udostępnienia części z nich dla wszystkich projektodawców. Aby uprościć kontakt z przedstawicielami NGO w Komitecie Monitorującym stworzyliśmy m.in. grupę dyskusyjną dla organizacji pozarządowych. Regularnie promujemy (także poza grupą na Facebooku) konkursy unijne szczególnie istotne dla środowiska pozarządowego.

Jeżeli chcesz dołączyć do grupy dyskusyjnej dot. działalności Komitetu ważnej dla organizacji pozarządowych kliknij w obrazek poniżej.

Grupa dyskusyjna na FB: Komitet Monitorujący