Aktualności

2022-05-14 Przygotowujemy konkurs grantowy na działania rzecznicze NGO

W Federacji na ukończeniu są przygotowania do konkursu dla organizacji z naszego regionu, w którym będziemy finansowo wspierać przedsięwzięcia służące wprowadzaniu zmian w otoczeniu organizacji, czyli aktywność rzeczniczą kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji. Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu maja.

Działalność rzecznicza jest najczęściej wykonywana społecznie, podejmujemy ją nie otrzymując za nią wynagrodzenia - to aktywność pro publico bono w najlepszym znaczeniu, co nie oznacza, że nie wiąże się z kosztami. Przede wszystkim wymaga czasu, ale są też koszty prozaiczne, np. dojazdów na miejsce spotkań, czy prowadzenia zakładki na stronie www, albo też znacznie poważniejsze jak wydatki na organizację spotkania, przygotowanie opinii prawnej, przeprowadzenia badania społecznego lub kampanii społecznej. W Federacji utworzyliśmy tzw. budżet rzeczniczy, który pozwala na finansowanie aktywności osób aktywnych w Forum Dobrego Prawa - przykładowe wydatki to np. pomoc ekspercka przy redagowaniu treści zarządzenia prezydanta miasta, opinia prawna dotycząca postulowanych zmian do ustawy o działalności pożytku publicznego, zorganizowanie, animacja i pisemne podsumowanie spotkań konsultacyjnych, wypracowanie sposobu wspierania NGO przez samorząd województwa w okresie pandemii, opinia prawna przygotowana na potrzeby konsultacji regulaminu dotacji udzielanych przez PRFON i wiele innych. Stosunkowo niewielkie kwoty, rzędu kilkuset złotych, pozwoliły oprzeć procesy rzecznicze na rzetelnych podstawach i dać nam do ręki fachowe argumenty na rzecz rozwiązań, które proponowaliśmy.

Teraz chcemy, aby „środki na rzecznictwo” były dostępne także dla szerszego grona organizacji oraz dla reprezentantek i reprezentantów środowiska pozarządowego w zespołach i grupach międzysektorowych (radach działalności pożytku publicznego, komitetach, grupach roboczych, radach etc.). Dlatego przygotowujemy konkurs, w którym udzielać będziemy grantów na działania rzecznicze organizacji oraz na tworzenie i rozwijanie ich reprezentacji w kontaktach z instytucjami publicznymi itp. Co będziemy finansować? Tak jak w "budżetach rzeczniczych" - wydatki na przeprowadzenia spotkania dla organizacji pozarządowych w celu stworzenia ich reprezentacji, koszty przeprowadzenia spotkania dyskusyjnego, wydatki na stworzenie i złożenie petycji w danej sprawie, koszty pozyskania opinii prawnej lub ekspertyzy ważnej dla aktywności rzeczniczej, wydatki na stworzenie zakładki internetowej informującej o działaniach rzeczniczych, ale także koszty uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, koszty rozesłania stanowiska do licznej grupy odbiorców i inne w zależności od potrzeb konkretnego środowiska zainteresowanego wprowadzeniem konkretnego rozwiązania czy zmiany.

Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu maja, a przyznamy w nim 18 grantów (dla organizacji) i bonów (dla osób fizycznych) o wartości do 1.400,00 zł. Budżet konkursu przekracza 22 tys. złotych.