Aktualności

2011-03-10 Projekt ustawy o zrzeszeniach idzie do lamusa

Senacki projekt ustawy o zrzeszeniach, który wywołał w środowisku pozarządowym wiele kontrowersji został wycofany przez jej sygnatariuszy. Przypomnijmy, że przeciwko projektowi wystąpiły wspólnie organizacje z całej Polski, a większość działań w tym zakresie koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Swoje stanowisko w zakresie projektu ustawy zgłosiła także Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, wskazując m.in. na szkodliwość pomysłu zlikwidowania formy prawnej związku stowarzyszeń i uniemożliwienie tworzenia zrzeszeń wyłącznie osób prawnych (szerzej na temat stanowiska Federacji pisaliśmy w artykule „Stanowisko ws. projektu Ustawy o zrzeszeniach”).

Zachęcamy jednocześnie do lektury tekstu Anny Mazgal, związanej z OFOP, który wskazuje jakie są konsekwencje wycofania projektu, jak też co wynika z intensywnej i burzliwej dyskusji w środowisku pozarządowym nad brakami tego projektu.