Aktualności

2017-04-29 Podsumowujemy: Model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Photo by Satendra Mhatre, freeimages.com

Zgodnie z obietnicą publikujemy środowiskowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, który powstał w ramach przedsięwzięcia "Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie” zrealizowanego wspólnie przez Fundację Arkadia, Fundację Daj Szansę, Stowarzyszenie Subicere i Federację. Model to wynik pracy blisko 30-osobowego zespołu oraz konsultacji społecznych.

Przez ponad pięć mięsięcy (od listopada 2016) zespół, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i organizacji działających środowiskowo pracował nad kilkoma zagadnieniami ważnymi dla wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną: jak je usamodzielniać, jak prowadzić wsparcie środowiskowe na rzecz tych osób, jak efektywnie edukować ich rodziny i jak połączyć doświadczenia publicznych i niepublicznych podmiotów wspierających (szerzej pisaliśmy na ten temat tutaj >>>). Wypracowany przez zespół pomysł trafił do konsultacji społecznych - w spotkaniach konsultacyjnych w pięciu miastach województwa uczestniczyło 75 osób. Uwagi od nich zebrane oraz propozycje zgłoszone przez serwis stacja-konsultacja.pl pozwoliły na wprowadzenie wielu ulepszeń i uszczegółowień w przygotowywanym modelu (więcej o konsultacjach przeczytasz tutaj >>>).

A teraz publikujemy model i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (pobierz >>>).

Projekt "Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).