Aktualności

2016-11-08 Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie
Photo by Tory Byrne, freeimages.com

Jak usamodzielniać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak prowadzić wsparcie środowiskowe na rzecz tych osób, jak efektywnie edukować ich rodziny i jak połączyć doświadczenia publicznych i niepublicznych podmiotów wspierających – to tylko kilka kwestii, nad którymi intensywnie pracować będziemy przez najbliższe cztery miesiące.

„Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie” – tytuł wspólnego przedsięwzięcia czterech NGO z regionu mówi wiele o celu podjętych działań. Fundacja Arkadia, Fundacja Daj Szansę, Stowarzyszenie Subicere i Federacja zaplanowały projekt, którego wynikiem ma być środowiskowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Instytucji i organizacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną jest w regionie wiele, stąd też w ramach projektu zaplanowano korzystanie z ich doświadczeń – powstał blisko 30-osobowy zespół, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizacji działających środowiskowo i innych.

Teraz, przez blisko trzy miesiące zespół pracować będzie nad propozycją modelu wsparcia, a następnie skieruje go do opinii, komentarzy i ulepszeń podczas spotkań konsultacyjnych. Planowanych jest pięć takich spotkań województwie w styczniu 2017 roku. Natomiast pierwsze spotkanie zespołu przygotowującego model odbyło się 03 listopada br.