Aktualności

2020-09-19 Po Walnym Zebraniu 2020 - podsumowania i plany

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Federacji odbyło się w czwartek, 17 września w Ciechocinku. Przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Federacji za ubiegły rok, jak też podjęliśmy decyzje o realizacji dwóch nowych przedsięwzięć – „Funduszu Kopernikańskiego” i „Planu współpracy ponadnarodowej”.

Sprawozdanie z aktywności w 2019 roku wskazuje, które z celów statutowych Federacja realizowała w minionym roku, głównie zajmując się tworzeniem warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów między organizacjami, prowadzeniem prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, inicjowaniem i wdrażaniem działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, upowszechnianiem wiedzy o III sektorze, organizacją i prowadzeniem szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji i pracą w grupach tematycznych. Działania te realizowane były w oparciu o środki własne, jak też w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym „Planowanie z mieszkańcami”, „Organizacje stanowią prawo”, „Monitoring prawa do sądu”, „Partnerstwo dla wolontariatu” oraz „Silniejsi członkowie, silniejsza reprezentacja”. Z naszym sprawozdaniem za 2019 rok można zapoznać się tutaj >>.

Przyjęty do realizacji przez Walne Zebranie „Fundusz Kopernikański” rozpocznie działania już w październiku tego roku. To nasz pomysł na kampanię fundraisingową – pracowaliśmy nad nim po raz pierwszy na przełomie 2017 i 2018 roku, ale dopiero teraz możemy go rozpocząć. Fundusz ma za zadanie wspierać działalność organizacji członkowskich. Będzie o nim jeszcze głośno!

Z kolei nasz „Plan współpracy ponadnarodowej” to spisany pomysł aktywności w zakresie współpracy międzynarodowej Federacji i jej organizacji członkowskich w najbliższych pięciu latach. Już w 2021 roku odbędzie się pierwszych pięć wyjazdów zagranicznych, w których udział wezmą organizacje członkowskie, a których celem jest nawiązanie współpracy z organizacjami w kilku krajach Europy.

Walne Zebranie było też okazją do zorganizowania bezpośrednio po jego zakończeniu spotkania o przyszłości Federacji z myślą o przygotowaniu „Planu strategicznego” na kilka kolejnych lat. Po spotkaniu był czas na integrację przy kolacji, a spotkanie, w którym udział wzięły 24 osoby, zakończyło się śniadaniem, 18 września br.

Obecnie Federacja liczy 34 organizacje członkowskie. Zasady przystąpienia opisane są tutaj >>.