Aktualności

2019-01-04 Planowanie z mieszkańcami - granty dla gmin
Zdjęcie pochodzi z publikacji "Dobre konsultacje, dobry plan"

Dzięki doświadczeniom projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", który zakończył się w grudniu 2018 roku, możemy od Nowego Roku ruszyć z przedsięwzięciem "Planowanie z mieszkańcami", w którym pomożemy gminom w planowaniu konsultacji społecznych i przekażemy granty na realizację tych konsultacji. 

O projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" pisaliśmy często i dużo (tutaj >>), ostatnio informując o publikacji podsumowującej z tego przedsięwzięcia i zawartych w niej doświadczeniach i dobrych praktykach ze wspieranych przez nas konsultacji (projekt realizowaliśmy od kwietnia 2016 roku do grudnia 2018 roku we współpracy z Fundacją Stabilo). Teraz, od stycznia 2019 roku, rozpoczynamy realizację podobnego przedsięwzięcia - projektu "Planowanie z mieszkańcami", w którym zainteresowanym gminom przekażemy środki (granty) na realizację konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. Pomożemy ustalić temat konsultacji, zaplanować działania włączające mieszkańców, przekażemy środki na przeprowadzenie konsultacji i pomożemy w ich realizacji.

Od ostatniego tygodnia stycznia br. przeprowadzimy 17 spotkań informacyjnych dla gmin zainteresowanych udziałem w czterech województwach, w których projekt realizujemy. W województwie kujawsko-pomorskim spotkania odbęda się w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu Toruniu i Włocławku, w województwie pomorskim zorganizujemy spotlkania w Chojnicach, Kościerzynie, Malborku, Słupsku i Wejherowie, w województwie warmińsko-mazurskim spotkamy się z zainteresowanymi projektem w Ełku, Mrągowie, Olsztynie, a w województwie zachodniopomorskim w Drawsku, Koszalinie i Szczecinie. Szczegółowy harmonogram spotkań opublikujemy już niebawem. 

"Planowanie z mieszkańcami" to projekt na który Federacja uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zainteresowanych szczegółami udziału gmin w przedsięwzięciu zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 605 642 100).