Aktualności

2016-06-27 Niebawem rekrutacja gmin do projektu grantowego
Photo by Lotus Head, freeimages.com

W maju i czerwcu 2016 roku odbyły się spotkania informacyjne w czterech województwach objętych projektem „Dobre konsultacje, dobry plan”. Teraz w gminach zainteresowanych udziałem w projekcie odbywają się spotkania dot. szczegółów udziału, a już niebawem rozpocznie się rekrutacja do projektu.

Podczas łącznie siedmiu regionalnych spotkań informacyjnych o naszym projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan", w którym samorządy uzyskać mogą grant na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych staraliśmy się opowiedzieć o jego zasadach i możliwościach (kilka zdjęć ze spotkań poniżej). Spotkania te odbyły się w Bydgoszczy i Toruniu (dla gmin z województwa kujawsko-pomorskiego), w Chojnicach i Gdańsku (dla gmin z województw pomorskiego), w Olsztynie (dla województwa warmińsko-mazurskiego) oraz w Kołobrzegu i Szczecinie (dla województw zachodniopomorskiego). Teraz reprezentanci realizatorów projektu, Federacji i Fundacji Stabilo, odwiedzają gminy zainteresowane projektem, aby doprecyzować szczegóły i przedyskutować indywidualne zamierzenia gmin związane z konsultacjami dokumentów planistycznych.

Już niebawem, 11 lipca br. rozpocznie się rekrutacja gmin do projektu, która potrwa do 19. sierpnia br. Gminy, które zastanawiają się nad złożeniem aplikacji do udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie, jego celach i warunkach udziału (opisaliśmy je tutaj >>>) oraz z zapoznaniem się z „Procedurami dotyczącymi realizacji projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”. Procedury zbierają m.in. informacje nt. sposobu wyboru grantobiorców, informacje o trybie wypłacania grantów na konsultacje oraz procedury dotyczące rozliczania tych grantów, jak też szczegółowe informacje o przeznaczeniu grantów i procedury ich monitorowania i kontroli.

Pod numerem telefonu 56 652 23 56 udzielamy informacji dot. udziału w projekcie, a przedstawiciele Federacji spotykają się z reprezentantami gmin w ich siedzibach na zaproszenie gmin. Warunkiem wizyty w gminie jest przesłanie do Federacji wypełnionego formularza „Wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu” (do pobrania tutaj >>>). Podkreślamy, że deklaracja nie jest formą zgłoszenia udziału w projekcie.