Aktualności

2021-09-07 Nie spać. Rzecznikować!

Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne, które zazwyczaj nie kojarzą się ze szczególnie wytężoną pracą. A zwłaszcza za aktywnością na niwie rzeczniczej, która sama z siebie do najłatwiejszych nie należy. A jednak Forum Dobrego Prawa skupia i takie osoby, które w okresie letnim prowadzą sprawy ważne nie tylko dla swoich organizacji, ale dla całego sektora pozarządowego.

Jakie to sprawy? W Forum opracowaliśmy propozycję zmian w systemie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Obowiązujące przepisy wymagają, aby opiekun dziecka z niepełnosprawnością zrezygnował z jakiejkolwiek pracy zarobkowej, bo w przeciwnym razie utraci świadczenie. My sugerujemy zmianę paradygmatu: chcielibyśmy, aby świadczenie było przyznawane za opiekę, a nie za rezygnację z pracy zarobkowej. Z treścią naszej propozycji można zapoznać się pod tym linkiem >>. Propozycję, która została wypracowana w niemalże rocznym procesie, złożyliśmy pod koniec sierpnia do ministra Pawła Wdówika.

Mamy dwa pomysły dotyczące konkursów ogłaszanych przez Samorząd Województwa. Polegają na umożliwieniu: [1] przeznaczenia części dotacji na rozwój instytucjonalny NGO, [2] sfinansowania odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez organizacje. W toku rozmów z Urzędem Marszałkowskim oraz pozyskanych opinii prawnych okazało się, że pomysły najprawdopodobniej wymagają wprowadzenie stosownych zapisów w ustawie o działalności pożytku publicznego. Opracowaliśmy zatem założenia petycji >>. Zwróciliśmy się o opinię m.in. do OFOP-u, omawialiśmy te sprawy na posiedzeniu zespołu RDPP. Przyjdzie nam teraz zdecydować, w którym kierunku rozwinąć działania rzecznicze.

Sprawa wsparcia organizacji pozarządowych w okresie pandemii została zainicjowana na ostatnim spotkaniu Forum (w lutym br.). Doszliśmy do wniosku, że dobrą formą wsparcia dla NGO, mającej na celu przeciwdziałania skutkom pandemii, byłby konkurs na wsparcie instytucjonalne. W efekcie prac zespołu powstała petycja >> skierowana do Marszałka Województwa. Podpisało się pod nią 60 osób związanych z organizacjami społecznymi. Jeszcze we wrześniu spotkamy się z Marszałkiem i wręczymy petycję.

Pozostałe sprawy, którymi zajmuje się aktualnie Forum Dobrego Prawa są wyszczególnione i opisane na naszej stronie internetowej: federacja-ngo.pl/monitorujemy/sprawy-otwarte.

A w miesiącach jesiennych akcent rzeczniczy zostanie położony na konsultacje m.in. programów współpracy. Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jaki plan na współpracę z NGO ma samorząd gminy, powiatu czy województwa. Nie spać. Rzecznikować!