Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Konsultacje toruńskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Do 23 kwietnia 2021 roku trwają konsultacje Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj->>.

data publikacji: 01.04.2021

*****

Sprowozdanie z działalności wojewódzkiej RDPP w roku 2020

Pod tym linkiem->> można przeczytać czym Rada zajmowała się w 2020 roku. Przede wszystkim był to udział w procesie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa. Ważny był także temat regrantingu. Podjęto również kwestię nowych form wsparcia dla NGO jako łagodzenie skutków pandemii.

data publikacji: 31.03.2021

*****

Konsultacje wojewódzkiej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami  

Do 8 kwietnia 2021 roku można konsultować projekt „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku” [plik->>]. Opublikowano także osobny dokument – „Kompleksową diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” [plik->>].

Konsultacje prowadzone są w starej formie z wykorzystaniem formularza->>, który należy przesłać mailem lub pocztą do Urzędu.

Ale można wziąć w nich udział także za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja->>.

data publikacji: 16.03.2021

*****

Spotkanie KM

W dniu 11 marca 2021 roku odbędzie się – w formie zdalnej – spotkanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z agendą można zapoznać się  pod tym linkiem->>.

data publikacji: 10.03.2021

*****

Konsultacje wieloletniego programu współpracy

Do 15 lutego 2021 roku trwają konsultacje wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z NGO na lata 2021-2025. Można wziąć w nich udział za pośrednictwem stacji-konsultacji->>.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Biura Współpracy pod tym linkiem->>.

data publikacji: 04.02.2021

*****

Ostatnie dni naboru do gremiów ogólnopolskich

W pierwszych dniach lutego kończą się nabory reprezentantów III sektora do:

  1. Rady Działalności Pożytku Publicznego (do obsadzenia są dwa miejsca w ramach naboru uzupełniającego) – zgłoszenia do 1 lutego;
  2. Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. – zgłoszenia do 3 lutego;
  3. Zespołu Monitorującego Program Gwarancje dla Młodzieży – zgłoszenia do 3 lutego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej RDPP pod tym linkiem->>.

data publikacji: 26.01.2021

*****

Nowa członkini wojewódzkiej RDPP

W rezultacie przeprowadzonego naboru uzupełniającego, nowa członkinią Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Działalności Pożytku Publicznego została pani Ilona Borowska, reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

Oficjalna informacja dostępna jest pod tym linkiem->>.

data publikacji: 18.01.2021

*****

Nabór do Rady NIW

Do 31 stycznia 2021 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności.

Szczegółowe informacje znajdują na stronach Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.

data publikacji: 30.12.2020

*****

Nowy skład Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej

W dniu 30 października 2020 roku powołany został Komitet na kadencję 2020-2023. Z treścią Zarządzenia i listą członków można zapoznać się tutaj->>.

W skład Komitetu weszli przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji: Małgorzata Kowalska (CISTOR), Iwona Borkowska (Stowarzyszenie Gineka), Sławomir Bakalarz (ECWM), Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo).

data publikacji: 05.11.2020

*****

Konsultacje toruńskiego Programu Współpracy

Do 29 października 2020 roku trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Tekst projektu można pobrać tutaj->>. Toruńska RDPP należy do najaktywniejszych w regionie. Osoby chętne do spotkania i rozmowy o projekcie (a jest o czym rozmawiać!) zapraszamy na spotkanie w środę 28 X od godz. 14.00, które z racji pandemicznych odbędzie się w formie zdalnej. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy członków RDPP, wezmą w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta. Zgłoszenia pod tym odnośnikiem->>.

data publikacji: 27.10.2020

*****

Aby zapoznać się ze starszymi informacjami kliknij TUTAJ->>.