Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Nabór do Rady NIW

Do 31 stycznia 2021 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności.

Szczegółowe informacje znajdują na stronach Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.

data publikacji: 30.12.2020

*****

Troje kandydatów na wolne miejsce w wojewódzkiej RDPP

Do 9 grudnia można oddać głos w ramach wyborów uzupełniających skład Wojewódzkiej RDPP. Wskazać można jedną z trzech osób, a kandydują:

 1. Ilona Borowska,
 2. Marianna Radzięda,
 3. Wojciech Przybysz.

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe i rekomendacja kandydatów, opublikowano na stronach internetowych Biura Współpracy->>.

data publikacji: 20.11.2020

*****

Nowy skład Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej

W dniu 30 października 2020 roku powołany został Komitet na kadencję 2020-2023. Z treścią Zarządzenia i listą członków można zapoznać się tutaj->>.

W skład Komitetu weszli przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji: Małgorzata Kowalska (CISTOR), Iwona Borkowska (Stowarzyszenie Gineka), Sławomir Bakalarz (ECWM), Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo).

data publikacji: 05.11.2020

*****

Konsultacje toruńskiego Programu Współpracy

Do 29 października 2020 roku trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Tekst projektu można pobrać tutaj->>. Toruńska RDPP należy do najaktywniejszych w regionie. Osoby chętne do spotkania i rozmowy o projekcie (a jest o czym rozmawiać!) zapraszamy na spotkanie w środę 28 X od godz. 14.00, które z racji pandemicznych odbędzie się w formie zdalnej. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy członków RDPP, wezmą w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta. Zgłoszenia pod tym odnośnikiem->>.

data publikacji: 27.10.2020

*****

Nabór uzupełniający do Wojewódzkiej RDPP

W wyniku rezygnacji jednego z członków zwolniło się jedno miejsce w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do 30 października 2020 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do objęcia wakatu. Wskazana osoba musi być członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe na stronach Biura Współpracy.

data publikacji: 23.10.2020

*****

Diagnoza potrzeb ekonomii społecznej w regionie

ROPS w Toruniu przygotowuje strategię rozwoju ES na najbliższe lata. Powstała robocza wersja diagnozy, można się z nią zapoznać pod tym linkiem->>. Zapraszamy do lektury, a o uwagi prosimy do czwartku 22 października (mailem na adres: rzecznictwo@federacja-ngo.pl lub bezpośrednio do Małgorzaty Kowalskiej z CISTOR-u).

data publikacji: 16.10.2020

*****

Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej do roku 2030

Projekt Strategii jest opracowywany przez Zespół, w którego skład wchodzi czworo przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 • Anna Leszczyńska – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Wojciech Przybysz – Prezes Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka w Toruniu,
 • Przemysław Kamycki – Prezes Zarządu 4ES Non Profit Sp. z o. o. w Toruniu,
 • Iwona Sugalska – Prezes Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.

Prace Zespołu prowadzi ROPS w Toruniu. Do 30 października 2020 roku zbierane są uwagi i propozycje do Strategii, najprawdopodobniej w ramach opracowywania diagnozy – informacja wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępna jest tutaj->>.

A raporty z realizacji Strategii Polityki Społecznej do roku 2020 można naleźć tutaj->>.

data publikacji: 09.10.2020

*****

Aby zapoznać się ze starszymi informacjami kliknij TUTAJ->>.