Aktualności

2013-11-15 Mamy Biuro Monitoringu i raporty z jego działalności

Dlaczego nie włączano NGO w planowanie wydatkowania środków unijnych w województwie kujawsko-pomorskim, jak tworzono program rozwijający sektor ekonomii społecznej, czy wreszcie, czy można zmienić skostniałe procedury instytucji publicznych - to przykłady tematów, którymi zajmowało się federacyjne Biuro Monitoringu. Pierwsze raporty właśnie pojawiły się na stronie internetowej Biura, kolejne niebawem.

Skąd pomysł na Biuro Monitoringu?
Federacja aktywnie bierze udział w konsultacjach społecznych i zabiega o realizację konkretnych postulatów. Nie zawsze jednak to wystarcza. Często stwierdzony problem trzeba podjąć i rozpocząć nad nim dyskusję, aby został zauważony i możliwe było jego naprawienie.

Jak działa  Biuro Monitoringu?
Tematem interwencji zajmują się członkowie zespołu eksperckiego Federacji. Proces monitoringu wymaga nie tylko obserwacji, ale często serii spotkań, dyskusji, oficjalnych zapytań i oficjalnych sprzeciwów, opinii prawnych itp. Działania te podsumowywane są w formie raportów, które napisane są w jasny i przystępny sposób. Opisują one również zaobserwowany problem, powody aktywności, podjęte działania i przede wszystkim wypracowane wyniki.
Na stronie internetowej Biura Monitoringu opublikowaliśmy już trzy raporty. Stopniowo będziemy publikować kolejne.