Aktualności

2016-06-29 Laureaci konkursu "Wolontariat w akcji 2016"

Ważnym elementem XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego było ogłoszenie laureatów konkursu „Wolontariat w akcji 2016”. Nagrody trafiły do trzech organizacji z regionu.

Konkurs realizowany jest w powiązaniu z dorocznym Forum NGO od 2011 roku, a jego celem jest promowanie i upowszechnianie kompleksowych i ciekawych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z wolontariuszami, w tym zrealizowane przedsięwzięcia, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy oraz opinie wolontariuszy o współpracy z organizacją (więcej informacji o konkursie tutaj >>>).
W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 14 zgłoszeń. Kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego przyznała trzy równorzędne nagrody, które trafiły do:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, Bydgoszcz
„za opartą w całości na wolontariacie działalność prowadzoną z udziałem studentów kierunków lekarskich, analityki medycznej, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, realizację projektów z udziałem wolontariuszy z zakresu profilaktyki medycznej, edukacji zdrowotnej oraz akcję Szpital Pluszowego Misia”. (bydgoszcz.ifmsa.pl)

Fundacja „Salus Homini”, Nakło nad Notecią
„za prowadzenie Centrum Wolontariatu Hospicyjnego, angażowanie do działalności wolontarystycznej – zarówno wolontariatu hospicyjnego, jak i akcyjnego – dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych oraz za przemyślany i wielowątkowy program szkoleń dla wolontariuszy”. (www.salushomini.pl)

Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka, Toruń
„za wieloetapowy i służący rozwojowi osobistemu wolontariuszy program „włączania” wolontariuszy w działania organizacji (od okresu próbnego po wsparcie mentorskie doświadczonych wolontariuszy dla wolontariuszy nowoprzyjętych), jak i oparcie większości działań organizacji na aktywności wolontarystycznej, również w przypadku wolontariatu specjalistów”. (www.wedka.org)

Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom uznania oraz nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł. Zdjęcia z XVII Forum NGO, w tym z ogłoszenia wyników konkursu można obejrzeć tutaj, a film-relację z Forum tutaj >>>.
 XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz konkurs "Wolontariat w akcji 2016"
są finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.