Aktualności

2016-05-19 Konkurs dla NGO - Wolontariat w akcji
photo by Tory Byrne, freeimages.com

Ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowych „Wolontariat w akcji”, którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. Do wygrania są trzy nagrody po 1.500,00 zł, a zgłoszenia przyjmujemy do 06 czerwca 2016 roku.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Przedmiotem oceny aplikacji w konkursie jest jakość działań realizowanych przez organizację we współpracy z wolontariuszami, w tym zrealizowane przedsięwzięcia, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy oraz opinie wolontariuszy o współpracy z organizacją.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 06 czerwca 2016 roku (decyduje data wpływu) kompletną aplikację konkursową, która składa się z dwóch wypełnionych formularzy (do pobrania poniżej) na jeden z trzech poniższych sposobów: a. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6, z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”; b. pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres federacja@federacja-ngo.pl (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji); c. faksem na numer: 56 652 23 56.

Na laureatów konkursu czekają trzy nagrody pieniężne w wysokości 1.500,00 zł każda. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (14 czerwca br. w Toruniu).
 
DO POBRANIA:

Regulamin konkursu "Wolontariat w akcji" >>>

Formularz nr 1 "Opis współpracy organizacji z wolontariuszami" (wersja edytowalna, format .docx)
Formularz nr 1 "Opis współpracy organizacji z wolontariuszami" (format .pdf)

Formularz nr 2 "Rekomendacje wolontariuszy dla organizacji aplikującej" (wersja edytowalna, format .docx)
Formularz nr 2 "Rekomendacje wolontariuszy dla organizacji aplikującej" (format .pdf)
 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.