Aktualności

2022-10-08 Łączenie sił, wspólna praca - spotkanie organizacji członkowskich

W sierpniu przyjęliśmy strategię Federacji na najbliższe kilka lat (2022-2026). Teraz opisane w strategii wyzwania i cele zamieniamy na konkretne działania. I jak to u nas, bez zaangażowania organizacji członkowskich nic się nie dzieje, a metodą aktywności jest praca grupowa. Dlatego spotkaliśmy się, by w kilkunastoosobowej grupie planować, dzielić się pomysłami i doświadczeniami.

Powstanie strategii Federacji (kilkumiesięczny proces) było dobrą okazją by zastanowić się kim jesteśmy dzisiaj, by nazwać nasze mocne i słaby strony, określić kierunek, w którym chcemy się rozwijać i określić efekty dla naszej aktywności w najbliższych latach. Wypracowany przez organizacje członkowskie plan strategiczny na najbliższe pięć lat został w sierpniu przyjęty przez Walne Zebranie. A w miniony weekend, na dwudniowym spotkaniu (07-08 października br.) zajęliśmy się trzema z czterech głównych obszarów aktywności Federacji: kwestiami związanymi ze wzmacnianiem powiązań między organizacjami członkowskimi, planowaniem działań wspierających rozwój organizacji członkowskich i nieczłonkowskich w regionie oraz upowszechnianiu działalności Federacji, jej członków i sieciowania w sektorze pozarządowym. Kilkanaście osób poświęciło swój czas w piątek i sobotę, by wspólnie analizować, dyskutować, szukać rozwiązań i planować. I więcej – na koniec, znając już część wspólnych zamierzeń, podzieliliśmy się na zespoły zadaniowe, które uszczegółowią pomysły i potem je wprowadzą w życie, biorąc za nie odpowiedzialność.

A czwartemu z obszarów aktywności Federacji, rzecznictwu w sprawach ważnych dla organizacji pozarządowych, poświęcimy odrębne spotkanie w formule tzw. Forum Dobrego Prawa, 4 i 5 listopada br.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
Henry Ford