Aktualności

2022-08-27 Strategia i zarząd na najbliższe lata (po Walnym Zebraniu)

Plan strategiczny na najbliższe pięć lat, zatwierdzone sprawozdanie za 2021 rok i wybrany zarząd na kolejną kadencję – to wynik tegorocznego Walnego Zebrania Członków Federacji.

Z udziałem reprezentantek i reprezentantów 22 organizacji członkowskich odbyło się Walne Zebranie Członków Federacji we czwartek, 25 sierpnia br. Zgodnie z planem, Walne Zebranie poświęciliśmy trzem podstawowym elementom:
(1) prezentacji i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Federacji w 2021 roku (dokumenty te dostępne są tutaj >>),
(2) przyjęciu do realizacji Strategii rozwoju Federacji na lata 2022-2026. Plan strategiczny przygotowywały organizacje członkowskie na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy i jest to dotychczas trzeci wieloletni plan strategiczny Federacji,
(3) wyborom zarządu Federacji na czteroletnią kadencję. Uczestnicy Walnego Zebrania dokonali wskazania zarządu w składzie jak na minione cztery lata, tj. Jan M. Grabowski (Prezes Zarządu), Elżbieta Wysocka (Wiceprezes Zarządu) i Andrzej Maczassek (Wiceprezes Zarządu).

W pierwszej połowie października br. odbędzie się kolejne spotkanie dla organizacji członkowskich Federacji. Będzie to dwudniowe spotkanie robocze, które pozwolić ma m.in. na zaplanowanie realizacji ustaleń z przyjętej strategii.
Federacja liczy obecnie 35 organizacji członkowskich.