Aktualności

2014-05-20 Kto, gdzie i z jakim skutkiem reprezentuje III sektor

Obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach międzysektorowych i grupach roboczych staje się czymś naturalnym. Powoli trudno wyobrazić sobie pracę nad ważnym społecznie zagadnieniem bez udziału reprezentantów III sektora.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, która promuje wspólne i międzysektorowe przygotowywanie i recenzowanie działań na rzecz dobra wspólnego, nierzadko podejmuje starania o włączenie organizacji pozarządowych w konkretne procesy i przedsięwzięcia. Tak było m.in. z tworzeniem strategii rozwoju na najbliższe lata dla województwa kujawsko-pomorskiego (więcej >>>), z planami wobec wydatkowania środków unijnych po 2014 roku (więcej >>>) czy z tworzeniem regionalnego programu na rzecz ekonomii społecznej (więcej >>>). Z drugiej strony, bardzo często do Federacji trafiają zaproszenia do udziału w grupach i zespołach tworzonych przez samorząd lokalny, regionalny czy też przez instytucje centralne. Jednocześnie członkowie Federacji starają się aktywnie działać także w reprezentacji III sektora w radach pożytku publicznego oraz w zespołach tworzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań. Wśród tego typu grup można wskazać m.in. zespół ds. ekonomii społecznej przy ministerstwie pracy, zespół przygotowujący alternatywne formy wyłaniania projektów w PO KL, a także stworzony przez Federację zespół konsultacyjny skupiający się na wypracowaniu prostych, ale praktycznych i skutecznych modeli konsultacji społecznych w małych miejscowościach.

Wszystkie te zespoły, grupy i gremia, w których Federacja jest lub była zaangażowana zebraliśmy w jednej zakładce internetowej w ramach naszej podstrony poświęconej działalności monitoringowej Federacji. Opisaliśmy też, co z pracy poszczególnych grup wyniknęło. Chcemy, aby organizacje z regionu nie tylko wiedziały, że jesteśmy aktywni w zespołach międzysektorowych, ale również korzystały z naszego zaangażowania na rzecz III sektora.

Grupy robocze, w których zaangażowani są przedstawiciele Federacji >>>