Aktualności

2017-11-10 Konsultacje społeczne i planowanie przestrzenne

Dwudniowe Forum Konsultacyjne dla gmin poświęciliśmy wymianie doświadczeń z konsultacji oraz wystąpieniom tematycznym i dyskusjom nad zagadnieniami ważnymi dla konsultacji społecznych i planowania przestrzennego.

Forum Konsultacyjne to spotkanie dla przedstawicieli 25 gmin-uczestników projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", w którym przekazujemy gminom granty na realizację konsultacji społecznych w tematach zagospodarowania przestrzennego. Uczestnicy Forum przyjechali na spotkanie do Torunia z czterech województw objętych projektem: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Obok grupowych spotkań służących wymianie doświadczeń z konsultacji realizowanych przez gminy (spotkania pod wspólnym tytułem „Czego możemy się od siebie nauczyć?”), bloki tematyczne Forum dotyczyły także tematów „Wykorzystanie ewaluacji w planowaniu przestrzennym” „Wybrane problemy badania i oceny ładu przestrzennego” oraz „Badania ankietowe wśród mieszkańców jako instrument partycypacji oraz źródło informacji w procesie planowania rozwoju”. Nie zabrakło też elementu integracji, m.in. nocnego zwiedzania Torunia.

Kolejne spotkanie uczestników (II Forum Konsultacyjne) odbędzie się w lutym 2018 roku w Gdańsku. Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” realizujemy wspólnie z Fundacją Stabilo. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu znaleźć można tutaj >>.