Aktualności

2019-11-08 Kalendarz dobra rzecz
photo by Pawel Kryj, freeimages.com

Spotkania, szkolenia, warsztaty i śniadania pozarządowe – końcówka roku zawsze jest bogata w wydarzenia. Dlatego od niedawna naszą stronę internetowa wzbogacilismy o kalendarz organizowanych przez Federację wydarzeń.

W Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych prowadzimy kilka działań i projektów, z których każdy ma swoją specyfikę i rozwiązania, a wspólnie tworzą bogatą mapę aktywności:

 • kontynuujemy warsztaty i spotkania dla gmin przygotowujących własne plany konsultacji w obszarze planowania przestrzennego. Na realizację planów przyznajemy gminom granty. Więcej o tych działaniach można przeczytać w zakładce „Planowanie z mieszkańcami”;
   
 • od drugiego weekendu listopada trwa „Szkoła Stanowienia Prawa", do której zrekrutowaliśmy 19 osób z kujawsko-pomorskich NGO. Kolejne cztery dwudniowe spotkania Szkoły odbędą się między styczniem a marcem 2020 roku, a w tym roku swoje spotkanie przeprowadzi jeszcze Forum Dobrego Prawa, czyli płaszczyzna kontaktu absolwentów dwóch poprzednich edycji Szkoły. Więcej o Szkole i Forum przeczytać możecie tutaj >>;
   
 • również w listopadzie wystartowaliśmy ze spotkaniami pn. „śniadania pozarządowe”, które – realizowane w formule cotygodniowych porannych spotkań – kontynuować będziemy przez najbliższe miesiące. O pomyśle śniadań przeczytacie tutaj >>;
 • w czwartek, 21 listopada br. aktywność rozpocznie nasz zespół ds. kampanii fundraisingowej, który rozwinie i wdroży plan działań służących pozyskiwaniu środków na rzecz organizacji członkowskich Federacji;
   
 • a w kolejny czwartek, 28 listopada br. pracę rozpocznie nasz zespół ds. 10-lecia Federacji, który zaplanuje i przeprowadzi program wydarzeń związanych z pierwszymi „okrągłymi” urodzinami Federacji przypadającymi w przyszłym roku;
   
 • wraz z 8 organizacjami partnerskimi kontynuujemy działania upowszechniające wolontariat w formie spotkań, szkoleń, warsztatów i staży. O naszych działaniach i planach w ramach Programu Korpus Solidarności przeczytacie tutaj >>.

Aby zebrać wszystkie te wydarzenia i działania w jednym miejscu, stworzyliśmy na naszej stronie www kalendarium przedsięwzięć w formie Kalendarza Google. Nowa zakładka to „Kalendarz działań”.