Aktualności

2020-06-26 Jubileuszowe granty na pozarządowe inicjatywy

Cztery tygodnie temu ogłosilismy wyniki konkursu „Granty jubileuszowe” przyznając szesnastu organizacjom z naszego województwa środki finansowe na realizację ich inicjatyw i pomysłów między czerwcem a październikiem tego roku. Od tego czasu 13 organizacji podpisało umowy i otrzymało środki na działania.

Granty to „prezent” od Federacji dla kujawsko-pomorskich NGO z okazji naszych urodzin. Dziesiąta rocznica powstania Federacji to dla nas okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć są „granty jubileuszowe”, które przyznaliśmy w konkursie pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”. Szczegółowe wyniki konkursu opublikowaliśmy tutaj >>.

Kto już podpisał umowę grantową, w jakiej miejscowości znajduje się jego siedziba i jak nazywa się tytuł wspieranego grantem pomysłu można sprawdzić na poniższej mapce.

A w Federacji powoli przygotowujemy się do ogłoszenia "dogrywki" w konkursie "Granty jubileuszowe". Już niebawem ogłosimy szczegóły!