Aktualności

2017-01-27 Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną (konsultacje pomysłu NGO)
Photo by Felipe Skroski, freeimages.com

Zapraszamy na spotkania, które organizujemy w pięciu miasta województwa poświęcone dyskusji nad pomysłem (modelem) wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszamy osoby pracujące w organizacjach i instytucjach oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

O modelu przygotowywanym przez cztery NGO z województwa pisaliśmy jesienią ub.r. (tutaj >>>). Wspólne przedsięwzięcie Fundacji Arkadia, Fundacji Daj Szansę, Stowarzyszenia Subicere i Federacji dotyczy wypracowania środowiskowego modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacje powołały 30-osobowy zespół, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizacji działających środowiskowo oraz rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Wypracowany pomysł będzie teraz konsultowany – przez serwis stacja-konsultacja.pl oraz na pięciu spotkaniach w regionie. Udział w  spotkaniach jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy poczęstunek i zwrot kosztów dojazdu na spotkania. Do wyboru jest jeden z pięciu terminów:

     *  07 lutego br. w Radziejowie od godz. 12:00 (tu dokonasz zgłoszenia >>>)
     *  08 lutego br. w Bydgoszczy od godz. 11:00 (tu dokonasz zgłoszenia >>>)
     *  09 lutego br. w Wąbrzeźnie od godz. 12:00 (tu dokonasz zgłoszenia >>>)
     *  14 lutego br. w Toruniu od godz. 12:00 (tu dokonasz zgłoszenia >>>)
     *  15 lutego br. w Sępólnie Krajeńskim od godz. 12:00 (tu dokonasz zgłoszenia >>>)

W trakcie każdego spotkania model zostanie zaprezentowany i omówiony, a następnie przedyskutowany z uczestnikami. Spotkania mają charakter tzw. warsztatu przyszłościowego, a to oznacza, że każdy z uczestników będzie mógł model ocenić, skrytykować, zaproponować inne rozwiązania i wpłynąć na jego kształt.

Wypracowana na spotkaniach i w konsultacjach ostateczna wersja modelu będzie pilotażowo realizowana w wybranych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Z projektem modelu można zapoznać się w serwisie stacja-konsultacja.pl, który umożliwia również jego komentowanie [link bezpośredni >>>]. Konsultacje internetowe trwają od 27 stycznia do 20 lutego br.

W trakcie spotkań przewidziany jest poczęstunek. Uczestnikom dojeżdżającym na spotkania oferujemy zwrot kosztów dojazdu do równowartości biletów komunikacji publicznej. Spotkania organizowane są w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Model jest przygotowywany w ramach projektu „Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).