Aktualności

2016-07-13 Granty na konsultacje społeczne (rekrutacja gmin do projektu 2.19 PO WER)
Photo by H Assaf, freeimages.com

Rozpoczynamy rekrutację gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan". Projekt to próba popularyzacji działań partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym - uczestnikom projektu (gminom) zapewniamy granty na konsultacje społeczne, które pomożemy przygotować i wdrożyć. Do udziału zaproszone są gminy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

O projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" informowaliśmy już kilakrotnie - w zakładce "Partycypacja w planowaniu" znaleźć można zebrane informacje o tym przedsięwzięciu, w tym m.in. procedury projektu, opisujące jego przebieg, cel i wymagania.
W skrócie: wyłonione w procesie rekrutacji gminy wraz z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z przygotowaniem konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji 25 gminom z czterech województw. W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań (np. form prowadzenia konsultacji), które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konsultacji oraz formularzem aplikacyjnym:

Regulamin rekrutacji do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja edytowalna .docx) >>>

Pod numerem telefonu 56 652 23 56 udzielamy informacji dot. udziału w  projekcie. Na zgłoszenia czekamy do 19 sierpnia br., a przedstawiciele Federacji - na zaproszenie gmin - mogą odwiedzić gminy zainteresowane udziałem w celu przybliżenia zasad i warunków uczestnictwa oraz wyjaśnienia wątpliwości co do udziału w projekcie.

Projekt został wspólnie przygotowany i jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z  dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną. Projekt jest jednym z siedmiu projektów spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).