Aktualności

2020-07-03 Granty jubileuszowe 2, czyli "dogrywka"

Ogłaszamy "dogrywkę" w naszym konkursie "Granty jubileuszowe", w którym wspieramy realizację ciekawych pomysłów/inicjatyw organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Dlaczego "dogrywka"? Ponieważ wygospodarowaliśmy dodatkowe, chociaż niewielkie, środki finansowe, a konkurs organizujemy na tych samych zasadach jak jego podstawową edycję w kwietniu tego roku. 

"Granty jubileuszowe" to jeden z naszych pomysłów na uczczenie dziesiątych urodzin Federacji, które obchodzimy w tym roku. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje z naszego regionu, które chcą podjąć działań i inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć są być właśnie „granty jubileuszowe”. W podstawowej edycji konkursu przyznaliśmy 16 grantów, a teraz planujemy przyznanie jeszcze co najmniej dwóch grantów. Hasło konkursu pozostaje bez zmian: „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”.

Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Granty mają wspierać działania, które wpisują się w zagadnienia ważne w aktywności Federacji: rozwijanie sektora obywatelskiego, rozwijanie organizacji, pozarządowych i współpracy między organizacjami, rozwijanie wolontariatu oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej.

Na aplikacje/wnioski o granty czekamy od 03 do 13 lipca br. Regulamin przyznawania grantów to tylko kilka stron z podstawowymi informacjami ważnymi dla aplikowania o granty, a także z informacjami jak granty będziemy rozliczać (stawiamy na rozliczenie przez rezultaty, a nie na podstawie faktur i rachunków). W regulaminie opisaliśmy też jak będzie pracować komisja grantowa oraz zamieściliśmy wzór umowy grantowej.

Regulamin konkursu „Granty jubileuszowe - dogrywka” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>

Aplikacja/wniosek o grant (plik .docx - plik edytowalny) >>

Aplikacja/wniosek o grant (plik .pdf) >>

 

W wypadku problemów z wypełnieniem aplikacji/wniosku lub też z innymi pytaniami do konkursu, prosimy o kontakt z nami – mail: granty@federacja-ngo.pl / tel. 56 652 23 56.