Aktualności

2022-05-19 Forum Konsultacyjne - podsumowanie

Ponad 40 reprezentantek i reprezentantów 19 gmin uczestniczyło w Forum Konsultacyjnym, które zorganizowaliśmy jako spotkanie sieciujące i służące wymianie wiedzy i doświadczeń w dn. 12-13 maja 2022 roku w Toruniu. Uczestnicy Forum to realizatorzy konsultacji społecznych poświęconych dokumentom planistycznym – konsultacje te prowadzone były w oparciu o grant przyznany przez Federację.

Od ponad trzech lat wspólnie z 28 gminami prowadzimy działania służące włączaniu obywateli w planowanie przestrzenne. Pomagamy wypracować i zrealizować Indywidualny Plan Konsultacji, na który przekazujemy grant. Wszystko to dzieje się dzięki projektowi "Planowanie z mieszkańcami". Teren realizacji przedsięwzięcia jest rozległy – obejmuje województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Każda z gmin uczestniczących w projekcie otrzymała od nas grant na konsultacje społeczne dot. planowania przestrzennego, a realizując konsultacje zdobywała własne doświadczenia z konsultacji. Wspólne spotkanie uczestników – majowe Forum Konsultacyjne w Toruniu – miało za zadanie pomóc w wymianie doświadczeń, we wzajemnym "podpowiadaniu" rozwiązań, w zacieśnianiu kontaktów i przekazaniu wiedzy o tym jak "radzić" sobie z wyzwaniami w planowaniu przestrzennym.

Na program Forum Konsultacyjnego złożyły się wystąpienia tematyczne, w tym możliwość konsultacji planowanych zmian w systemie planowania przestrzennego, praca grupowa nad „idealnym” procesem konsultacji, jak i elementy służące integracji uczestników jak wspólne, nocne zwiedzanie Torunia. Naszym prelegentem w pierwszym dniu Forum był Łukasz Pancewicz, który przybliżył rządowe propozycje reformy systemu planowania, w tym wprowadzenie planu ogólnego zamiast studium, ograniczenie możliwości stosowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy zniesienie decyzji o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Dużą część tego spotkania poświęciliśmy także na przedyskutowanie planowanych zmian w zakresie partycypacji obywatelskiej w procedurach planistycznych. Z kolei w drugim dniu spotkania, pracując w dwóch grupach, rozmawialiśmy o „idealnym” procesie konsultacji (tę część prowadzili eksperci konsultacji związani z Federacją – Witold Jankowiak i Janusz Wiśniewski) oraz o wyzwaniach w procesach uchwalania planów miejscowych, jak zawieranie w decyzjach o warunkach zabudowy ustaleń chroniących przestrzeń przed niekontrolowanym rozpraszaniem zabudowy, o sposobach na ustalenia planu miejscowego pozwalające na kontrolę nad rozwojem miejscowości, w tym chroniące przed zagęszczaniem inwestycji deweloperskich, jak i o projekcie nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej (tę część prowadziła dla nas Justyna Karolczak-Bąk).

Projekt „Planowanie z mieszkańcami” trwa do końca czerwca br. i większość zaplanowanych w nim działań, jak przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji konsultacji społecznych, przeprowadzenie działań partycypacyjnych z udziałem mieszkańców gmin i szkolenia tematyczne związane z zagadnieniami planowania przestrzennego zostały ukończone.