Aktualności

2019-10-28 Forum Dobrego Prawa rośnie w siłę

Budujemy, budujemy i sami nie możemy się doczekać co z tego wyjdzie – nasze Forum Dobrego Prawa jest coraz liczniejsze. Tworzą go absolwentki i absolwenci Szkoły Stanowienia Prawa, której dwie edycje już za nami. A czym zajmuje się Forum? Monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian i rozwiązań prawnych.

W 2018 roku odbyła się pierwsza edycja Szkoły Stanowienia Prawa, a kolejna w pierwszej połowie tego roku - . W trakcie każdej z edycji elementem Szkoły jest praca nad planami rzeczniczymi, których realizacja rozpoczyna się już w trakcie Szkoły, a kontynuowana jest po jej zakończeniu. Absolwentki i absolwenci Szkoły kontynuują te działania w trakcie Forum Dobrego Prawa, weryfikują postępy, wymieniają się doświadczeniami i angażują w kolejne przedsięwzięcia rzecznicze. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w województwie dla potrzeb udziału NGO w procesach stanowienia prawa. Pierwsze spotkanie Forum w rozszerzonym składzie odbyło się we wrześniu br., a kolejne zaplanowane jest na ostatni kwartał tego roku.

Obecnie Forum Dobrego Prawa tworzą już 33 osoby. Kto uczestniczy w Forum można sprawdzić na naszej podstronie internetowej poświęconej monitorowaniu prawa.

 

Na stronie internetowej Forum publikujemy także informacje o postępach prac jego uczestników. A kolejna (i ostatnia) edycja Szkoły Stanowienia Prawa rozpoczyna się już w listopadzie – po jej zakończeniu Forum Dobrego Prawa będzie jeszcze liczniejsze.

Forum jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", które zostało wspólnie przygotowane i jest realizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo SpołeczneFundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki.