Aktualności

2016-10-03 Drugi nabór gmin - granty na konsultacje społeczne
Photo by Steve Ralston, freeimages.com

Dziś rozpoczynamy drugi (i ostatni) nabór gmin do udziału w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan". Uczestnikom projektu (gminom) zapewniamy granty na konsultacje społeczne, które pomożemy przygotować i wdrożyć. Do udziału zaproszone są gminy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W projekcie uczestniczy już 14 gmin. W drugim naborze wybierzemy do 15 kolejnych uczestników.

Informacje o projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan", który wspólnie realizują Federacja i Fundacja Stabilo, zebraliśmy w zakładce "Partycypacja w planowaniu". Zamieściliśmy w niej także procedury projektu, opisujące jego przebieg, cel i wymagania.
W skrócie: wyłonione w procesie rekrutacji gminy wraz z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z prowadzeniem konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji gminom zakwalifikowanym do projektu. W projekcie nie chodzi tylko o to, aby przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań, które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konsultacji oraz formularzem aplikacyjnym:

Regulamin rekrutacji do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (II nabór) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja edytowalna .docx) >>>

Pod numerem telefonu 56 652 23 56 udzielamy informacji dot. udziału w  projekcie. Na zgłoszenia czekamy do 07 listopada br., a przedstawiciele Federacji - na zaproszenie gmin - mogą odwiedzić gminy zainteresowane udziałem w celu przybliżenia zasad i warunków uczestnictwa oraz wyjaśnienia wątpliwości co do udziału w projekcie.

Projekt został wspólnie przygotowany i jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z  dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną. Projekt jest jednym z siedmiu projektów spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).