Aktualności

2017-01-31 Dla kogo 1%? Dla organizacji z województwa!

Podatnicy składają już PITy za 2016 rok, a w województwie trwa kampania promująca przekazywanie 1% podatku dla kujawsko-pomorskich organizacji pożytku publicznego. Kampania została przygotowana przez organizacje z regionu i Urząd Marszałkowski. Powstały plakaty i spoty radiowe.

Co roku zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji z naszego województwa – przez dwa realizowaliśmy akcję „1% regionalnie”, a teraz popieramy i wspieramy kampanię „1% dla naszego regionu”. Tegoroczna kampania jest szczególna – powstała z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która zaproponowała wspólne działania sektora pozarządowego i samorządu województwa dotyczące wspierania organizacji działających lokalnie. Powstał specjalny zespół roboczy składający się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicieli NGO i pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim, który przygotował pomysł działań informacyjnych. A samorząd regionu wsparł działania środkami finansowymi. Powstały grafiki, plakaty i spoty radiowe.

Zachęcamy do posłuchania spotu (emitowanego w Radiu PiK) oraz do promowania i do przekazywania 1% podatku dla organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dostępna jest tutaj >>>.