Aktualności

2022-06-30 Cztery pomysły, cztery akcje

Rok szkolny zakończył się, ale my do niego na chwilę wracamy, aby podsumować akcje społeczne, przeprowadzone w maju i czerwcu przez wolontariuszy czterech kujawsko-pomorskich szkół. Akcje zrealizowane zostały przy finansowym wsparciu z Federacji.

Środki na realizację akcji przyznaliśmy w konkursie, który służył wspieraniu aktywności młodzieży angażującej się w działania wolontariackie. Przedmiotem konkursu było zaplanowanie i przeprowadzenie pomysłów uczniów i szkół w obszarze wolontariatu, a dodatkowym elementem każdej inicjatywy było upowszechnianie wolontariatu wśród społeczności szkół. Zgłoszeń mogły dokonywać tylko zespoły – dwoje lub więcej wolontariuszy wraz z opiekunem (nauczycielem). Przyznaliśmy środki na realizację czterech akcji. Wszystkie zostały przeprowadzone w maju i czerwcu br.

Wolontariusze aktywni przy Szkole Podstawowej w Janikowie przeprowadzili akcję „Szyjemy Dobro” poświęconą zaprojektowaniu i szyciu pluszaków (maskotek) z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy, poszkodowanych przez działania wojenne. Z kolei wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie zorganizowali „Dzień dobrych uczynków” zachęcający do konkretnych aktywności na rzecz drugiego człowieka. W Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie odbyło się „spotkanie dwóch kultur na Kujawach” adresowane do przebywających na terenie miasta uchodźców wojennych z Ukrainy, które służyło przybliżeniu szkoły i miasta, a przede wszystkim integracji. Natomiast grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół, CKU w Gronowie poświęciła swój czas i aktywność na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie. Wspólnie zaprojektowano miejsce zieleni, zakupiono krzewy i posadzono je wokół pensjonatu. We wszystkie cztery akcje zaangażowała się liczna grupa 58 wolontariuszek i wolontariuszy.

Gratulujemy Realizatorom akcji oraz dziękujemy za udział w konkursie i za aktywność!

Szyjemy Dobro w Janikowie
Szyjemy Dobro w Janikowie
Szyjemy Dobro w Janikowie
Szyjemy Dobro w Janikowie
Dzień dobrych uczynków w Rypinie
Dzień dobrych uczynków w Rypinie
Dzień dobrych uczynków w Rypinie
Dzień dobrych uczynków w Rypinie
Spotkanie dwóch kultur na Kujawach w Radziejowie
Spotkanie dwóch kultur na Kujawach w Radziejowie
Spotkanie dwóch kultur na Kujawach w Radziejowie
Spotkanie dwóch kultur na Kujawach w Radziejowie
Zielono Mi w Gronowie (Dom Światła w Grębocinie)
Zielono Mi w Gronowie (Dom Światła w Grębocinie)
Zielono Mi w Gronowie (Dom Światła w Grębocinie)
Zielono Mi w Gronowie (Dom Światła w Grębocinie)