Aktualności

2022-03-22 Finansujemy cztery akcje społeczne w szkołach

Był konkurs, jest i rozstrzygnięcie. W naszym konkursie na wsparcie akcji prowadzonych przez uczniów-wolontariuszy przyznaliśmy dofinansowanie dla czterech przedsięwzięć. Wesprzemy akcje realizowane w Gronowie, Janikowie, Radziejowie i Rypinie.

Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym zaprosiliśmy uczniów angażujących się w wolontariat szkolny do udziału w konkursie. Przedmiotem konkursu jest zaplanowanie i przeprowadzenie akcji społecznych, czyli pomysłów uczniów i szkół w zakresie wolontariatu, którego dodatkowym elementem są działania z zakresu upowszechniania wolontariatu. Zgłoszeń mogły dokonywać tylko zespoły – dwoje lub więcej wolontariuszy wraz z opiekunem wolontariuszy (nauczycielem). Przyznaliśmy środki na realizację czterech akcji. Poniżej publikujemy listę zwycięców konkursu wraz z informacją o przyznanej kwocie wsparcia.Dofinansowane akcje dotyczą: spotkania integracyjnego dla społeczności ukraińskiej na terenie miasta (Radziejów), zaprojektowania i szycia poduch-przytulaczy (miękkich maskotek) przeznaczonych dla dzieci pokrzywdzonych przez działania wojenne na Ukrainie (Janikowo), zaplanowania i zagospodarowanie terenów zieleni przy Centrum Opieki Wytchnieniowej "Dom Światła" w Grębocinie w ramach integracji międzypokoleniowej (Gronowo) oraz realizacja "dnia dobrych uczynków" (Rypin).

Dziękujemy Wszystkim za udział w konkursie! A przykłady akcji wolontariackich/akcji społecznych, które otrzymały wsparcie finansowe w 2021 roku zamieściliśmy w informacji na stronie internetowej Federacji. Link do informacji >>.