Aktualności

2013-09-18 Co się stało z postulatami NGO?

Pamiętacie XIII Forum NGO w Bydgoszczy w ubiegłym roku? Zostały wtedy wypracowane rekomendacje dotyczące współpracy samorządów i organizacji. Sprawdzamy co się z nimi stało.

Jednym z założeń XIII Forum NGO było stworzenie przedstawicielom organizacji i samorządów możliwości dyskusji na tematy ważne dla III sektora i współpracy międzysektorowej. Na bazie dyskusji w czterech grupach powstały wspólne ustalenia i rekomendacje, które odnoszą się do działalności organizacji, zachęcają do udziału w gremiach opiniodawczo-doradczych i zbierają liczne postulaty w zakresie współpracy. (Rekomendacje dostępne są tutaj >>>) Zgodnie z ustaleniami uczestników Forum, rekomendacje rozesłane zostały do organizacji i wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego w województwie.

Teraz, po upływie roku zadaliśmy samorządom pięć pytań związanych z rekomendacjami. Trzy z nich dotyczą dyskutowanego na Forum wątku niezależności NGO. Zapytaliśmy: Czy w programie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok ujęta została „zasada suwerenności stron”? Czy w programie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok pojawiła się zapowiedź konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych? Czy samorząd prowadził konsultacje społeczne między lipcem 2012 a czerwcem 2013 roku, do których zapraszał organizacje pozarządowe? Jeśli tak, ile organizacji uczestniczyło w tych konsultacjach?

Kolejne pytania dotyczą reprezentowania organizacji pozarządowych (Czy przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą udział w tzw. ciałach dialogu, grupach roboczych itp., które tworzy samorząd? Jeśli tak, to jakie są to grupy (zespołu itp.) i jak liczna jest w nich reprezentacja organizacji pozarządowych?) oraz współpracy z administracją publiczną (Czy wartość środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie i/lub powierzanie organizacjom zadań na 2013 rok została zaplanowana na poziomie wyższym niż na rok 2012? Jeśli tak, jakiej wielkości jest to różnica?)

W ciągu pierwszego tygodnia od wysłania zapytania spłynęło ponad 20 odpowiedzi. Wskazują one najróżniejsze sytuacje w poszczególnych samorządach. Gdy otrzymamy wszystkie, podsumujemy je i opublikujemy.