Aktualności

2022-10-11 Akcje wolontariatu szkolnego i młodzieżowego - dodatkowy konkurs

Po wielu dobrych doświadczeniach i ciekawych inicjatywach przeprowadzonych w regionie przez grupy wolontariuszy, ogłaszamy dodatkowy konkurs dla szkół i instytucji publicznych na wsparcie akcji prowadzonych przez młodzież-wolontariuszy. W konkursie wesprzemy finansowo kilka wolontariackich inicjatyw młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.

W tym roku pierwszy konkurs tego typu przeprowadziliśmy wiosną. Teraz ogłaszamy dodatkowy konkurs, w którym chcemy wesprzeć co najmniej trzy kolejne inicjatywy. Zasady konkursu zawierają się w kilkunastu punktach (publikujemy je w pliku zamieszczonym poniżej), a tu krótkie podsumowanie regulaminu:

1. Akcja społeczna (akcja wolontariacka) to pomysł uczniów/szkoły (lub młodzieży działającej przy konkretnej instytucji publicznej) w zakresie wolontariatu, którego dodatkowym elementem są działania z zakresu upowszechniania wolontariatu.
2. Zgłoszeń w konkursie mogą dokonywać tylko zespoły – dwoje lub więcej wolontariuszy wraz z opiekunem wolontariuszy (np. nauczycielem) – przez złożenie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego akcji wolontariackiej” mailem w terminie do 23 października 2022 roku.
3. W konkursie zostaną przyznane środki na realizację minimum trzech akcji wolontariackich/akcji społecznych. Na realizację jednej akcji przeznaczymy maks. 500,00 zł.
4. Przyznanych środków nie przekazujemy na konto szkoły/nauczyciela (czy instytucji), ale ponosimy wydatki wskazane przez zwycięzców konkursu do wysokości przyznanej kwoty (max. 500,00 zł).
5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 26 października 2022 roku. Realizacja akcji powinna być zaplanowana po tej dacie i trwać najdalej do 12 grudnia br.
6. Kontakt do organizatora konkursu: granty@federacja-ngo.pl / tel. 56 652 23 56.
7. Przykłady akcji wolontariackich/akcji społecznych, które otrzymały wsparcie finansowe w 2021 roku zamieściliśmy w informacji na stronie internetowej Federacji. Link do informacji >>.

Ważne pliki
1. Zasady konkursu na wsparcie finansowe akcji wolontariackich >>
2. Formularz zgłoszeniowy (edytowalny w formacie .docx) >>
    Formularz zgłoszeniowy (wersja .pdf) >>
3. Sprawozdanie z realizacji akcji (edytowalne w formacie .docx) >>