Aktualności

2019-10-21 8 minut dla lepszych szkoleń dla organizacji
Photo by Craig Parylo, freeimages.com

Co roku nasze województwo ogłasza konkurs na „zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych”. Chodzi w nim o nic innego jak o szkolenia i doradztwo dla kujawsko-pomorskich NGO, organizowane i dostępne bezpłatnie dla stowarzyszeń i fundacji.

Przed kolejnym konkursem z tego zakresu, uczestniczki i uczestnicy naszego Forum Dobrego Prawa postanowili zweryfikować potrzeby szkoleniowe i doradcze stowarzyszeń i fundacji z województwa. I dla kujawsko-pomorskich NGO mają takie zaproszenie:

W związku z tym, że konkurs na wyłonienie organizatora szkoleń i doradztwa zostanie ogłoszony za 3 miesiące, to już dzisiaj prosimy stowarzyszenia i fundacje, aby pomogły nam dostosować ofertę szkoleniowo-doradczą do swoich realnych potrzeb.

W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, której wypełnienie nie zajmie więcej niż 8 minut. Wyniki badania pozwolą zweryfikować dotychczasowy zasięg oraz jakość działań prowadzonych w ramach konkursu oraz oczekiwania co do wsparcia szkoleniowo-doradczego finansowanego ze środków Samorządu Województwa.


Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na odpowiedzi w ankiecie – dzięki temu więcej osób i z większym efektem skorzysta z nieodpłatnych szkoleń dla NGO.